Tôi đang dùng phần mềm HTsoft BizMan.NET. Tôi chấm công nhân viên bằng cách theo dõi thời gian log in, log out vào phần mềm. Tuy nhiên, hôm nay kiểm tra Nhật ký người dùng tôi thấy thời gian Log in của 1 user là 8h30 nhưng thời gian log out lại là 8h20. HTsoft giải thích giúp tôi với!