Em làm chuyển nhiều mặt hàng sang nhóm khác như hướng dẫn http://htsoft.vn/Supports-Articles/848/HUONG-DAN-CHUYEN-NHANH-NHIEU-MAT-HANG-SANG-NHOM-HANG-MOI thì được, nhưng nếu e chỉ chuyển 1 mã hàng sang nhóm khác thôi thì không được, phần mềm ko thông báo gì cả, nhưng mã hàng e chuyển thì vẫn nằm ở nhóm cũ. Các chị xem lại vấn đề này nhé.