Tôi đang dùng phần mềm bán hàng HTsoft . Tôi có vấn đề thắc mắc :Phiếu chuyển kho nội bộ được lập vào ngày 24/11/2014. Chi nhánh nhận “Xác nhận đã nhận đủ hàng” vào ngày 26/11/2014, tuy nhiên số lượng hàng  trong kho nhận đã tăng từ ngày 24. Tôi muốn số lượng hàng trong kho nhập tăng đúng vào ngày xác nhận đủ hàng (ngày 26) hoặc có báo cáo để biết được hàng đang trong quá trình chuyển từ kho nào tới kho nào không?