Chào bạn, tôi đang dùng phần mềm htsoft, khi tôi sửa mặt hàng theo lô thì báo lỗi: 

Mong htsoft trợ giúp tôi!