Chào HTsoft,

Tôi vừa import mặt hàng từ excel vào phần mềm nhưng có mặt hàng có giá nhập bị âm. Tôi kích vào mặt hàng đó để sửa lại thì hiện thông báo lỗi:


Tôi phải làm sao để sửa được bây giờ?