Chào HTSOFT, tôi attach database vào sql mà báo lỗi thế này. Các bạn xem nhé: