Chào bạn, tôi đang dùng chức năng tính giá vốn bình quân, tôi có mộtthắc mắc là khi tôi tính và áp giá vốn để tính lợi nhuận, sau đó tôi lập phiếu xuất bánthì phần mềm sẽ lấy giá vốn như thế nào trong phiếu xuất bán đó. Htsoft trợ giúp tôi với!