Mình đang dùng phần mềm HTsoftBizMan.NET. Gần đây, khi thêm phiếu nhập kho hoặc Hóa đơn bán lẻ mình thường xuyên thấy thông báo sau: 

Mình thoát ra vào lại phần mềm là ok. (Mình đang dùng tài khoản full quyền)

HTsoft có cách nào để khắc phục triệt để trường hợp này không?