Tôi thấy các báo cáo của HTsoft BizMan.NET có thể lọc, nhóm rất thông minh.
Tuy nhiên thi thoảng tôi muốn sắp xếp trên 2 cột thông tin khác nhau lại không biết làm thế nào. HTsoft có chức năng đó không vậy?