Tôi đang dùng phần mềm HTsoftBizMan.NET. 
Hiện công ty tôi có 3 CN. Tôi có khách mua hàng và phát sinh công nợ trên cả 3CN. Tuy nhiên bộ phận công nợ trên tổng sẽ là nhiệm vụ thu tiền cho toàn bộ hệ thống.
Vậy có cách nào mà tôi chỉ cần đăng nhập ở 1 chi nhánh mà lại nhìn thấy tất cả phiếu nợ và lập 1 phiếu Thu tiền khách hàng được không HTsoft?