Chào HTsoft,

Công ty tôi có đang sử dụng phần mềm HTsoftBizMan.NET. Công ty tôi kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm, có những mã hàng mà tôi chỉ nhập về kho mà không được xuất bán mã hàng đó. Ví dụ tôi nhập về một con cá nhưng ko xuất bán con cá mà bán thịt cá.Vậy cho tôi hỏi HTsoft có hỗ trợ cấu hình những mã hàng chỉ được nhập mà không được bán không?