Tôi đang dùng phần mềm HtsoftBizMan.Net. Hôm nay sau khi tôi khởi động máy chủ  và đăng nhập vào phần mềm thì hệ thống đưa ra thông báo: initerrlog: “Could not open error log file ''. Operating system error = 3(The system cannot find the path specified.). Và các máy trạm thì không login được vào phần mềm. Nhờ Htsoft hướng dẫn tôi cách khắc phục lỗi này nhé!

Thanks!