Với trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, ví dụ là: HN - DN - HCM. Mỗi chi nhánh lại bán một giá khác nhau và áp dụng chương trình khuyến mãi cũng khác nhau. Và các vấn đề liên quan tới giá bán theo từng thời điểm, hay có thể lập được các chương trình khuyến mãi khác nhau như: KM tặng hàng, tặng tiền, giảm giá, triết khấu, %,....

Phần mềm HTsoft có đáp ứng được không vậy?