Tôi đang dùng phần mềm của HTsoft và thấy bộ lọc tìm kiếm trên các form trên phần mềm khá thông minh.

Tuy nhiên, để thuận tiện trong công tác kiểm soát và phối hợp với đối tác vận chuyển của bên tôi, rất mong HTsoft có thể support mã hóa số hóa đơn thành mã vạch trên phiếu in.

Chờ phản hồi của bên bạn!