1.      Mục đích:

Hỗ trợ các chuỗi cửa hàng kinh doanh sản phẩm công nghệ tăng chất lượng dịch vụ với khách hàng, cho phép đổi trả sản phẩm trên bất cứ điểm nào của hệ thống, phần mềm cho phép nhập lại serial/imei khác kho xuất bán.

2.      Thao tác:


 

-          Khi nhập serial/imei trả lại: