Chào HTsoft, bạn cho mình hỏi HTsoft có cho phép thực hiện bán và thanh toán nhiều đơn hàng cùng 1 lúc không? ví dụ mình đang thanh toán cho KH A, sau đó họ lại muốn mua thêm nên tạm dừng việc thanh toán, trong khi KH B muốn thanh toán trước. Trường hợp này mình phải làm thế nào?