Chào HTsoft,

Bên mình kinh doanh điện thoại, đã sử dụng phần mềm quản lý bán hàng nhưng liên quan đến giá vốn chưa đáp ứng được. Mình muốn giá vốn đích danh theo imei cho các mặt hàng máy và giá vốn bình quân liên hoàn cho các mặt hàng phụ kiện (nghĩa là cứ mỗi lần nhập hàng vào thì phải tính lại giá vốn theo công thức: (trị giá tồn trước khi nhập thêm hàng + trị giá nhập)/(số lượng tồn + sl nhập) giá vốn này áp dụng cho lần xuất hàng tiếp theo), không biết bên mình đáp ứng được không?