Chào HTsoft!
Cửa hàng bên tôi đang sử dụng phần mềm bên bạn và đã được bên bạn hỗ trợ cấu hình thể lệ KHTT. Có 1 số khách hàng do quen biết nên tôi muốn nâng hạng thẻ cho họ để được chiết khấu cao hơn, HTsoft cho tôi hỏi tôi có thể tự thay đổi được hạng thẻ trên phần mềm ko nhé?
Cảm ơn các bạn!