Chào ad,

Tôi vừa thêm mới kho hàng ở trong cấu hình - kho hàng sau đó qua các phiếu nhập kho, hóa đơn bán buôn bán lẻ chọn kho thì không thấy kho đó đâu, thêm lại thì hệ thống báo mã kho đã tồn tại.

Tôi còn thiếu hay sai ở bước nào không?