Tôi có đang sử module bảo hành tích hợp trên phần mềm bán hàng HTsoft. Mọi khi vẫn tích trả khách được ngay trên giao diện phiếu biên nhận sửa chữa nhưng hôm nay riêng máy của tôi lại không làm được. HTsoft chỉ tôi cách xử lý.