Chào HTsoft,

 Mình đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng HTsoft sáng nay khi đăng nhập thì bị lỗi thông báo như sau:

"A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake in SQL Server"

Chỉ có máy của mình bị còn các máy khác vẫn vào phần mềm bình thường. Mình không biết xử lý như thế nào. Xin nhờ Htsoft hướng dẫn a.