Menu

Tin khuyến mãi

Chương trình đang diễn ra

  • 10% - Chiết khấu thanh toán ngay

    HTsoft sẽ chiết khấu ngay 10% giá trị hợp đồng cho những khách hàng thanh toán ngay 100% giá trị hợp đồng.

  • 10% - Khi giới thiệu khách hàng mới

    Khi bạn giới thiệu khách hàng mới cho HTsoft, HTsoft dành tặng bạn hoặc người được bạn giới thiệu 10% giá trị hợp đồng.

  • 15% - Khách hàng thân thiết (hoặc người thân trực tiếp)

    Khách hàng từng mua, hoặc có người thân trực tiếp từng mua sản phẩm của htsoft thì sẽ được tặng 15% chiết khấu trừ trực tiếp vào giá khi mua bộ phần mếm mới của htsoft. (Không áp dụng đồng thời với các chương trình khác) (Người thân trực tiếp bao gồm: Bố mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng, con cái. Mối quan hệ phải được chứng minh bằng các giấy tờ hợp lệ).

phần mềm quản lý bán hàng siêu thị phần mềm quản lý bán hàng cho lĩnh vực bán lẻ phần mềm bán hàng siêu thị