Menu

Gợi ý tổng tiền thanh toán trên hóa đơn bán buôn

Đăng bởi: ktcongno

Chào cả nhà, bình thường sau khi lập xong Hóa đơn bán buôn, em thanh toán bằng cách chọn F7. Khi đó tổng tiền phải thu sẽ gợi ý trên ô Tổng tiền TT. Em có thể hoàn tất giao dịch rất nhanh...

Đăng bởi: