Menu

Không chuyển được 1 mặt hàng sang nhóm khác

Đăng bởi: Huyen Una vào 11/24/2014 4:54:15 PM

Em làm chuyển nhiều mặt hàng sang nhóm khác như hướng dẫn http://htsoft.vn/Supports-Articles/848/HUONG-DAN-CHUYEN-NHANH-NHIEU-MAT-HANG-SANG-NHOM-HANG-MOI thì được, nhưng nếu e chỉ chuyển 1 mã hàng sang nhóm khác thôi thì...

Sai lệch thời gian log in log out

Đăng bởi: tinhnguyen vào 11/24/2014 4:37:18 PM

Tôi đang dùng phần mềm HTsoft BizMan.NET. Tôi chấm công nhân viên bằng cách theo dõi thời gian log in, log out vào phần mềm. Tuy nhiên, hôm nay kiểm tra Nhật ký người dùng tôi thấy thời gian Log in của 1 user...

Không import được tồn đầu công nợ phải thu phải trả

Đăng bởi: Hồng Nhung vào 11/21/2014 3:41:34 PM

Chào bạn,tôi mới dùng phần mềm htsoft khi tôi import tồn đầu công nợ phải thu phải trả đều báo lỗi " Cannot set column 'NVID' to be null.Please use DBNull instead ", htsoft trợ giúp tôi với....

In barcode mở rộng

Đăng bởi: lanit vào 11/20/2014 2:05:39 PM

Phần mềm HTsoft bên bạn có hỗ trợ in Barcode mở rộng không? tôi đang rất cần chức năng này, nếu có các bạn chỉ giùm tôi với.Thanks!...

Không hiển thị cột đơn giá và thành tiền trong Báo cáo tồn kho

Đăng bởi: timphanmembanhang vào 11/20/2014 9:06:40 AM

Tôi mới sử dụng phần mềm của bên bạn. Khi kiểm tra Tồn kho, tôi không thấy cột thông tin về Đơn giá và Thành tiền trong khi một số máy khác vẫn hiển thị. Có phải máy tính của tôi bị lỗi gì...

Không cập nhật nhóm khách hàng trong excel

Đăng bởi: sieuthimini vào 11/18/2014 5:11:10 PM

Chào HTsoft! Khi tôi import danh sách khách hàng từ excel, thông tin nhóm khách hàng đều là Khách lẻ chứ không giống trong file excel. Không biết tôi đã làm sai bước nào?...

Nhập kho bằng excel không lấy đúng đơn giá

Đăng bởi: kiwi vào 11/17/2014 5:25:07 PM

Chào HTsoft! Tôi đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET. Tôi thắc mắc khi import phiếu nhập kho từ excel, đơn giá không lấy từ file excel mà lấy từ trong cấu hình mặt hàng. Tôi phải làm thế...

Lỗi khi sửa cấu hình mặt hàng

Đăng bởi: thanh long vào 11/14/2014 5:35:31 PM

Nay tôi vào Cấu hình/ Mặt hàng để sửa lại 1 số thông tin của mặt hàng đó, nhưng không hiểu sao khi kích vào Sửa thì hệ thống lại không cho tôi sửa và có dòng thông báo (hình...

Lệch số tồn hiện hành ở số dư quỹ với tồn cuối của sổ quỹ

Đăng bởi: PHUC THINH vào 11/12/2014 2:24:42 PM

Khi tôi vào kiểm tra sổ quỹ thì thấy thế này: số dư cuối kì xem trong Sổ quỹ bị it hơn so với số tồn hiện hành khi xem ở mục Số dư quỹ. Tôi bị lệch như vậy thì có lý do gì không?...

Không nhập được chứng minh nhân dân 12 số ở mục nhân viên

Đăng bởi: minhanh vào 11/12/2014 8:40:45 AM

Hiện nay đã có loại chứng minh thư nhân dân 12 số, phần mềm htsoft khi mình nhập thông tin nhân viên chỉ nhập dược 9 số...