Menu

Danh sách Add-ins

10 NĂM KHÔNG NGỪNG NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Bạn cần một chức năng rất đặc biệt? Chúng tôi có nó!

STT Chức năng Xem chi tiết Link Video
1 Quản lý giá đa chi nhánh (Cùng một code hàng hóa thiết lập giá khác nhau trên từng chi nhánh thậm chí đến từng kho) Xem chi tiết   Video
2 Quản lý khuyến mãi ( Thiết lập các loại khuyến mãi quà tặng, giảm giá, giờ vàng, bán theo combo..) Xem chi tiết   Video
3 Quản lý bảo hành sửa chữa Xem chi tiết   Video
4 Module kiểm kho Xem chi tiết  
5 Module đối chiếu công nợ Xem chi tiết   Video
6 Quản lý hoa hồng cho nhân viên Xem chi tiết  
7 Theo dõi tiến độ đơn hàng   Video
8 Chức năng chuyển kho có imei (Quản lý imei chi tiết theo từng kho hàng) Xem chi tiết   Video
9 Phiếu chuyển tiền (giữa các chi nhánh, giữa các ngân hàng) Xem chi tiết   Video
10 Import công nợ phải thu, công nợ phải trả Xem chi tiết  
11 Chức năng cây nhóm hàng ảo Xem chi tiết  
12 Bán hàng sử dụng mã của cân điện tử  
13 Báo cáo theo dõi công nợ Xem chi tiết  
14 Lịch sử mua bán Xem chi tiết  
15 Báo cáo phân tích tồn kho Xem chi tiết   Video
16 Công nợ phải thu phải trả đến ngày Xem chi tiết   Video
17 Báo cáo doanh thu theo chi nhánh  
18 Sổ kho bao gồm số lượng và giá trị Xem chi tiết  
19 Sổ kho có imei    
20 Báo cáo công nợ phải thu phải trả theo nhân viên Xem chi tiết   Video
21 Số phiếu theo chi nhánh   Video
22 Data pic (Quản lý ảnh sản phẩm)   Video
23 Quản lý giá theo nhóm khách hàng Xem chi tiết  
24 Báo cáo lợi nhuận ròng Xem chi tiết   Video
25 Báo cáo công nợ phải thu phải trả đa chi nhánh Xem chi tiết  
26 Báo cáo đối chiếu công nợ khách hàng trên toàn hệ thống   Video
27 Cho phép thu tiền khác chi nhánh/ thu hộ Xem chi tiết  
28 Module in VAT Xem chi tiết  
29 Module xuất kho IMEI Xem chi tiết   Video
30 Module nhập kho IMEI Xem chi tiết   Video
31 Cross check Xem chi tiết   Video
32 Cấu hình cho phép sửa dữ liệu N ngày trong quá khứ Xem chi tiết   Video
33 Lợi nhuận theo nhân viên Xem chi tiết   Video
34 Module gửi tin nhắn SMS HTsoft MassSMS.NET Xem chi tiết   Video
35 Báo cáo lợi nhuận theo khách hàng Xem chi tiết   Video
36 Báo cáo tổng giá trị doanh nghiệp   Video
37 Retails CRM v1.0 (tự động hiển thị thông tin khách hàng và các giao dịch đã phát sinh khi khách hàng gọi điện đến)  
38 Treo (suspend) hàng sau khi duyệt SO   Video
39 Quản lý hoa hồng theo nhóm nhân viên/ phần trăm hoa hồng được chia theo nhóm nhân viên Xem chi tiết  
40 Quản lý các khoản giảm trừ/ chiết khấu (khi mua hàng/ bán hàng). VD: voucher, ck thanh toán… Xem chi tiết   Video
41 Mặc định chỉ chọn nhân viên thuộc chi nhánh hiện hành khi nhập, xuất (tránh trường hợp chọn nhầm nhân viên của chi nhánh khác) Xem chi tiết  
42 Tự động điền saleman quản lý khách hàng khi chọn khách hàng trên phiếu bán sỉ/lẻ Xem chi tiết   Video
43 Báo cáo chuyển kho chi tiết Xem chi tiết  
44 Lock không cho phép bán hàng nếu vượt giới hạn công nợ, có cảnh báo bằng màu sắc Xem chi tiết   Video
45 Lock không cho phép tìm phiếu nhập, xuất trong quá khứ   Video
46 Lock không cho phép sửa dữ liệu theo mốc thời gian cố định Xem chi tiết   Video
47 Báo cáo hết hàng theo ngưỡng (Tồn Min)   Video
48 Quản lý lô và date   Video
49 Attach files (đính kèm file trên các hóa đơn nhập, xuất, chuyển)   Video
50 Chỉ định kho/ chi nhánh xem báo cáo   Video
51 Phân quyền không cho phép user xem được danh sách nhà cung cấp   Video
52 Hỗ trợ sort/ sắp xếp theo đúng thứ tự user nhập liệu hoặc import trên các grid phiếu nhập-xuất-chuyển kho   Video
53 Hỗ trợ quản lý nhập-xuất-chuyển theo nhiều đơn vị tính(multi-unit)  
54 Quản lý khách hàng chăm sóc (KHCS, một khách hàng có thể khai báo n-KHCS   Video
55 Quản lý hoa hồng nhân viên nhiều đối tượng thụ hưởng(vd: Bán hàng, Giao hàng), đã bao gồm cả chức năng add-in số 6  
56 Quản lý 1 mã hàng n mã vạch(Multi-Barcode)   Video
57 Quản lý mặt hàng theo nhà cung cấp(đã bao gồm báo cáo doanh số theo NCC)  
58 Cảnh báo trạng thái trả bảo hành(đã quá hạn, sắp đến hạn, chưa đến hạn)  
59 Kiểm kê kho có imei Xem chi tiết  
60 Báo cáo doanh thu thu được theo nhân viên(doanh thu không tính công nợ, và tính theo từng nhóm KH: Dự án, Khách sỉ, Khách lẻ…)   Video
61 Quản lý chu kỳ hàng hóa theo imei(imei tồn kho được biểu diễn theo màu green=>trong 1 chu kỳ, orange=> trong 2 chu kỳ, red=>quá 2 chu kỳ)   Video
62 Module bảo hành tại trung tâm bảo hành của công ty  
63 In báo giá dạng list/ card trong quản lý giá  
64 Hiển thị thông tin trên màn hình customer display   Video
65 Quản lý nhiều nhà cung cấp trên từng mặt hàng(đã bao gồm chức năng số 57)   Video
66 Báo cáo chuyển kho nội bộ nhóm theo mặt hàng  
67 Quản lý tiền khách hàng đặt cọc theo quy trình  
68 Quản lý thông tin chăm sóc khách hàng, ghi nhận lịch sử chăm sóc theo time-line (CRM) Xem chi tiết  
69 Thực hiện chiết khấu sử dụng mã hàng chiết khấu độc lập(số lượng -1), cho phép thống kê báo cáo theo từng loại chiết khấu (đã bao gồm mục 40)  
70 Module Phân tích mua hàng Xem chi tiết  
71 Tự động điền số lượng còn lại vào Phiếu xuất bán khi chuyển từ SO sang Phiếu xuất bán(1 SO=>n Phiếu xuất)   Video
72 Tích hợp chương trình khuyến mãi trên SO
73 Module quản lý phiếu chốt tiền dành cho thu ngân Xem chi tiết   Video
74 Báo cáo doanh số theo kho(dạng pivot table)   Video
75 Quản lý hàng tồn Max Min theo kho   Video
76 Khóa không cho phép công nợ khi bán lẻ  
77 Module quản lý size số, màu sắc(đã bao gồm module 48)  
78 Module quản lý trạng thái phiếu chuyển kho theo quy trình   Video
79 Quản lý cây thư mục sơ đồ tổ chức công ty  
80 Quản lý đề nghị duyệt chi   Video
81 Quản lý giá bán theo nhóm khách hàng và mã hàng theo đa đơn vị tính, hỗ trợ 10 mức giá (chưa bao gồm module đa đơn vị tính)  
82 Quản lý giá bán theo nhóm khách hàng và mã hàng, hỗ trợ 10 mức giá   Video
83 Phân quyền ẩn giá vốn trên phiếu nhập kho và PO   Video
84 Phân quyền cho user bán hàng và chăm sóc khách hàng  
85 Note chăm sóc khách hàng, và xem lịch sử chăm sóc dạng time-line  
86 Báo cáo doanh số theo ngày  
87 Quản lý giá mua hàng nhà cung cấp  
88 Quản lý bán nợ khuyến mãi và trả hàng khuyến mãi  
89 Báo cáo tuổi nợ theo khách hàng  
90 Báo cáo sổ chi tiết công nợ theo tuổi nợ  
91 Quản lý giá cost (có phân bổ chi phí và doanh thu ước tính)  
92 Module quản lý VAT đầu vào và đầu ra(bao gồm in hóa đơn+lưu trữ dữ liệu)  
93 Báo cáo doanh số, lợi nhuận theo ngành hàng  
94 Báo cáo doanh thu, lãi lỗ (P & L) theo ngành hàng  
95 Phiên bản App trên mobile (Free xem báo cáo nếu hợp đồng>=12 triệu/ hoặc thuê cloud của htsoft, tính phí nếu nhập số liệu(viết đơn hàng/ Sale Order=> chi phí tính theo số lượng users, gói khởi tạo cho từ 1 đến 12 users đầu tiên là 1,2 triệu/ năm, sau khi mua gói chuẩn 1,2 triệu thì có thể mua thêm từng user với giá 100.000/user/năm). Xem chi tiết
96 Báo cáo tổng hợp mua hàng  
97 Báo cáo doanh số theo thời gian(Ngày trong tháng, Thứ trong tuần, Giờ trong ngày)  
98 Module phân tích chuyển kho nội bộ (rất hữu dụng cho công ty đa chi nhánh)  
99 V3C - Voice contact center CRM  
100 In báo giá,… có ảnh  
101 Module nhận diện và bảo mật thẻ KHTT dạng thẻ barcode hoặc thẻ từ  
102 API tích hợp phần mềm với website  
103 Giám sát hoạt động người dùng (nhân viên)