HTSOFT INVENTORY.NET

Đáp ứng nhu cầu quản lý một hoặc nhiều kho tại một hoặc nhiều địa điểm/ chi nhánh có tích hợp kiểm duyệt bảo mật cao. Cho phép quản lý nhiều kho online với tốc độ truy nhập nhanh...

Thông tin chi tiêt

HTSOFT SALEPRO.NET

Giúp quản lý Mua hàng, Bán hàng, Đơn hàng, Khuyến mãi, Quản lý giá, quản lý khách hàng thân thiết, Các chương trình khuyến mãi, Quỹ, Ngân hàng, Công nợ, và Chăm sóc khách hàng...

Thông tin chi tiêt

HTSOFT BIZMAN.NET

Giúp quản lý toàn bộ các thông tin như mức lương, doanh số của từng nhân viên, quản lý khách hàng thân thiết, theo dõi lượng hàng xuất nhập, tồn kho, lượng hàng bán, doanh thu , lợi nhuận, công nợ, sổ quỹ…Báo cáo đầy đủ và chi tiết, đặc biệt phần mềm có khả năng tùy biến và linh hoạt cao..

Thông tin chi tiêt
downloadnow.png