Menu

Tải phần mềm

Phần mềm quản lý

Phần mềm hỗ trợ khác

 TitleDescription
SQLEXPR_2005_SP2Bộ cài SQL Express 2005 SP2 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, dùng tốt cho Win XP SP2 và Win Server 2003
SQLEXPR_2005_SP3Bộ cài SQL Express 2005 SP3 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, chỉ cài đặt trên Win XP SP3 hoặc mới hơn.
SQLServer2005_SSMSEEBộ cài giao diện quản lý SQL Server 2005 cho Win 32 và 64bit(Không setup được trên win 8)
DotNetFx40_Client_x86Fix lỗi HTsoft treo Win 32
DotNetFx40_Client_x86_x64Fix lỗi HTsoft treo win x64
SQLEXPR_2005_ADV_SP4Bộ cài SQL Express 2005 SP4 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, chỉ cài đặt trên Win XP SP3 hoặc mới hơn.
Wic_x86_enuCài đặt file này trước khi cài .NET Framework 4 Client Profile trên Win 32bit
Wic_x64_enuCài đặt file này trước khi cài đặt Microsoft .NET Framework 4 Client Profile trên Win 64bit
SQLEXPR_2008_ADV_x64Bộ cài SQL Express 2008 Advanced cho Win 64bit (Setup win 8 OK)
SQLEXPR_2008_ADV_x86Bộ cài SQL Express 2008 Advanced cho Win 32bit (Setup win 8 OK)
DotNetFx40_Full_x86_x64Dotnet Framework 4.0 full
CRRedist2005_x86Phần mềm Crystal Report hỗ trợ xem báo cáo trên htsoft
Ultraviewer - điều khiển màn hình từ xaUltraviewer - điều khiển màn hình từ xa
AnyDeskAnyDesk - phần mềm điều khiển màn hình từ xa
Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan 4.1Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan phiên bản 4.1 hỗ trợ multi language và hỗ trợ thêm các chức năng add-ins
Hướng dẫn sử dụng online phần mềm HTsoft BizManHướng dẫn sử dụng online phần mềm HTsoft BizMan
Hướng dẫn sử dụng online phần mềm HTsoft BizManHướng dẫn sử dụng online phần mềm HTsoft BizMan
A Teamviewer 7 Quick (không yc setup)Teamviewer 7 Quick (không yêu cầu setup)
WindowsInstaller-x86WindowsInstaller 3.1(Hỗ trợ setup DotNet framework 2.0 trong trường hợp Win XP chưa có sẵn chương trình này)
NetFx20SP1Dotnet Framework 2.0 SP1
HTsoft MobilityHTsoft Mobility Android Version
Hướng dẫn cài đặt htsoft onlineHướng dẫn cài đặt và cấu hình htsoft online.
IDM 6.05Internet download manager 6.05