Menu

Tính năng mới

Module nhận diện và bảo mật thẻ KHTT dạng thẻ barcode hoặc thẻ từ

Đăng bởi: month vào 6/6/2018 10:38:21 AM

MODULE NHẬN DIỆN VÀ BẢO MẬT THẺ KHTT DẠNG THẺ BARCODE HOẶC THẺ TỪ Mục đích: - Sử dụng việc quản lý thẻ KHTT ở mức bảo mật cao để nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như tránh thất thoát cho doanh nghiệp, không để kẽ hở cho nhân...

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG XU CÓ CODE XÁC THỰC QUA SMS

Đăng bởi: lyntp vào 6/2/2018 11:46:12 AM

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG XU CÓ CODE XÁC THỰC QUA SMS Mục đích: -           Khi khách hàng đăng ký thẻ KHTT hệ thống sẽ hỗ trợ tích lũy XU trên từng giao dịch mua hàng...

QUẢN LÝ MẶT HÀNG THEO NHÀ CUNG CẤP

Đăng bởi: month vào 5/31/2018 9:37:13 AM

  1.      Mục đích Dành cho doanh nghiệp có quản lý mặt hàng theo nhà cung cấp mà mỗi mặt hàng tại một thời điểm nhất định sẽ có một nhà cung cấp cung cấp mặt hàng đó. Dễ dàng...

GỬI TIN NHẮN SMS SỬ DỤNG SMS BRANCHNAME TỪ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG HTSOFT

Đăng bởi: host vào 5/28/2018 5:17:59 PM

MODULE GỬI TIN NHẮN SMS QUA SMS BRANCHNAME  1.      Mục đích -          Ứng dụng SMS này tích hợp với phần mềm bán hàng để thực hiện nhắn tin SMS nhằm thực hiện...

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ

Đăng bởi: lyntp vào 1/23/2018 1:37:54 PM

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ I.       Mục đích Thiết lập giá bán cho từng nhóm đối tượng khách hàng(tối đa cho 10 nhóm khách...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ DOANH THU ƯỚC TÍNH

Đăng bởi: thuynt vào 1/17/2018 9:59:38 AM

Mục đích: Ghi nhận chi phí và doanh thu ước tính cho mặt hàng khi nhập kho.  Có thể phân bổ chi phí/ doanh thu ước tính cho tất cả các mặt hàng  trong phiếu nhập theo % hoặc số tiền (trường hợp các mặt...

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn bằng Qrcode qua Moca trên phần mềm bán hàng HTsoft

Đăng bởi: lyntp vào 1/5/2018 4:44:46 PM

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA MOCA TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG HTSOFT 1.      Khai báo hình thức thanh toán -          Vào Cấu hình --> Hình...

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn bằng Qrcode qua MoMo trên phần mềm bán hàng HTsoft

Đăng bởi: lyntp vào 1/5/2018 4:44:05 PM

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA MOMO TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG HTSOFT 1.      Khai báo hình thức thanh toán -          Vào Cấu hình --> Hình thức...

Quản lý chiết khấu theo hình thức thanh toán

Đăng bởi: month vào 12/5/2017 1:55:06 PM

1.      Mục đích Chức năng này đặc biệt hữu dụng trong việc quản lý chiết khấu khi khách hàng thanh toán qua thẻ của ngân hàng mà doanh nghiệp đang liên kết và quản lý chiết khấu thanh...

CẤU HÌNH THÔNG TIN IN PHIẾU VÀ KHÁCH HÀNG MẶC ĐỊNH THEO CHI NHÁNH

Đăng bởi: month vào 11/15/2017 2:53:11 PM

1.      Mục đích Thường áp dụng cho các công ty đa chi nhánh(đa điểm kinh doanh) có thông tin chi nhánh như địa chỉ, số điện thoại,..là khác nhau và muốn thể hiện thông tin khác nhau...