Menu

Tính năng mới

MODULE DUYỆT PHIẾU CHI

Đăng bởi: month

MODULE DUYỆT PHIẾU CHI 1.      Mục đích Đánh dấu các phiếu chi trong Quỹ và ngân hàng đã được duyệt, ghi nhận user duyệt 2.      Phân quyền User được quyền duyệt cần có quyền:...

QUẢN LÝ TRẠNG THÁI MẶT HÀNG

Đăng bởi: month

Quản lý TRẠNG THÁI MẶT HÀNG 1.                  Mục đích Trạng thái 1: Khóa nhập hay không các mặt hàng không hoặc ngừng kinh doanh,...

QUẢN LÝ TASK MANAGER

Đăng bởi: HoangQuy

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC – TASK MANAGER 1.     Mục đích v QL công việc cá nhân: -         Lên lịch công việc -         Sắp xếp...

BÁO CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ

Đăng bởi: month

BÁO CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ 1.      Mục đích Báo cáo tổng hợp công nợ tất cả khách hàng, sắp xếp nợ theo các mốc thời gian nợ, từ đó có thể từ đó lên kế hoạch đòi nợ với...

MODULE CẬP NHẬT THÔNG TIN IMEI

Đăng bởi: month

MODULE CẬP NHẬT THÔNG TIN IMEI 1.      Mục đích Cập nhật lại thông tin Ghi chú 1, Ghi chú 2 của imei để lưu thông tin như đã kích hoạt bảo hành hay chưa 2.     ...

BÁO CÁO TỔNG HỢP MUA HÀNG

Đăng bởi: month

  BÁO CÁO TỔNG HỢP MUA HÀNG Mục đích: Báo cáo tổng hợp mua hàng dùng để thống kê toàn bộ giao dịch mua hàng của nhà cung cấp trong khoảng thời gian. Qua báo cáo này người quản...

MODULE GHI NHẬN NỢ VÀ TRẢ HÀNG NỢ KHUYẾN MÃI

Đăng bởi: month

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GHI NHẬN NỢ VÀ TRẢ NỢ HÀNG KHUYẾN MÃI 1.     Mục đích Trong thời gian doanh nghiệp áp dụng chương trình khuyến mãi tặng hàng có thể có trường hợp hàng khuyến...

BÁO CÁO NHANH DOANH SỐ THEO THỜI GIAN

Đăng bởi: month

BÁO CÁO NHANH DOANH SỐ THEO THỜI GIAN Mục đích: Báo cáo nhanh doanh số theo ngày tổng hợp doanh số theo từng ngày trong tháng trong một khoảng thời gian và có biểu đồ kèm theo để nhà quản trị so...

BÁO CÁO DOANH SỐ THEO NGÀY

Đăng bởi: month

BÁO CÁO DOANH SỐ THEO NGÀY Mục đích: Thống kê doanh thu theo từng ngày trong 1 tháng của một hoặc nhiều kho. Doanh thu của các kho được thể hiện theo kiểu Pivot table giúp nhà quản trị dễ dàng so sánh để từ...

QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ

Đăng bởi: month

 QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ I.                   Mục đích Thiết lập giá bán cho từng nhóm đối tượng...