Menu

Tính năng mới

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ

Đăng bởi: lyntp vào 1/23/2018 1:37:54 PM

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ I.       Mục đích Thiết lập giá bán cho từng nhóm đối tượng khách hàng(tối đa cho 10 nhóm khách...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ DOANH THU ƯỚC TÍNH

Đăng bởi: thuynt vào 1/17/2018 9:59:38 AM

Mục đích: Ghi nhận chi phí và doanh thu ước tính cho mặt hàng khi nhập kho.  Có thể phân bổ chi phí/ doanh thu ước tính cho tất cả các mặt hàng  trong phiếu nhập theo % hoặc số tiền (trường hợp các mặt...

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn bằng Qrcode qua Moca trên phần mềm bán hàng HTsoft

Đăng bởi: lyntp vào 1/5/2018 4:44:46 PM

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA MOCA TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG HTSOFT 1.      Khai báo hình thức thanh toán -          Vào Cấu hình --> Hình...

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn bằng Qrcode qua MoMo trên phần mềm bán hàng HTsoft

Đăng bởi: lyntp vào 1/5/2018 4:44:05 PM

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA MOMO TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG HTSOFT 1.      Khai báo hình thức thanh toán -          Vào Cấu hình --> Hình thức...

Quản lý chiết khấu theo hình thức thanh toán

Đăng bởi: month vào 12/5/2017 1:55:06 PM

1.      Mục đích Chức năng này đặc biệt hữu dụng trong việc quản lý chiết khấu khi khách hàng thanh toán qua thẻ của ngân hàng mà doanh nghiệp đang liên kết và quản lý chiết khấu thanh...

CẤU HÌNH THÔNG TIN IN PHIẾU VÀ KHÁCH HÀNG MẶC ĐỊNH THEO CHI NHÁNH

Đăng bởi: month vào 11/15/2017 2:53:11 PM

1.      Mục đích Thường áp dụng cho các công ty đa chi nhánh(đa điểm kinh doanh) có thông tin chi nhánh như địa chỉ, số điện thoại,..là khác nhau và muốn thể hiện thông tin khác nhau...

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN MỀM QUA ID CÔNG TY VÀ PASSWORD CÔNG TY

Đăng bởi: thuynt vào 2/23/2017 4:33:43 PM

1.      Thông tin ID công ty và password (Thông tin này sẽ được HTsoft cung cấp cho từng công ty riêng biệt) VD: -         ID Công ty: ...

THEO DÕI TIẾN ĐỘ MUA HÀNG

Đăng bởi: thuydd vào 2/23/2017 4:26:37 PM

1.      Chức năng: Module Theo dõi tiến độ mua hàng cho phép theo dõi tiến độ hoàn thành đơn mua hàng, theo dõi thông tin của các mặt hàng trên cả đơn mua hàng, số lượng của những mặt...

Hướng dẫn chức năng Phân tích chuyển kho

Đăng bởi: host vào 1/10/2017 11:29:29 AM

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH CHUYỂN KHO I.       Mục đích -          Module cho phép người quản lý phân tích tình trạng Nhập – Xuất – Tồn...

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HÀNG BÁN TRẢ LẠI

Đăng bởi: thuydd vào 12/3/2016 9:43:31 AM

1.  Mục đích: Trong trường hợp bán hàng cho khách hàng (khách buôn và khách lẻ), khách hàng muốn trả lại hàng. Doanh nghiệp dùng chức năng Hàng bán trả lại để nhận lại hàng và...