Menu

Tính năng mới

Phần mềm quản lý bán hàng tích hợp in hóa đơn điện tử EVAT

Đăng bởi: month

click for full size trước HƯỚNG DẪN MODULE IN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ  TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG HTSOFT 1.      Mục đích Theo quy định tháng 11/2020 là thời hạn cuối cùng để đa số các doanh nghiệp phải...

MODULE IN COMBO TRÊN PHIẾU BÁN HÀNG

Đăng bởi: month

MODULE IN COMBO TRÊN PHIẾU BÁN HÀNG 1.      Mục đích In phiếu bằng mã combo mà không in các chi tiết nằm trong combo đó (mẫu in số 11). Khi in, thành tiền của combo sẽ là tổng thành...

THANH TOÁN NHIỀU HÌNH THỨC THANH TOÁN TRÊN HÓA ĐƠN BÁN LẺ

Đăng bởi: host

click for full size THANH TOÁN NHIỀU HÌNH THỨC THANH TOÁN TRÊN HÓA ĐƠN BÁN LẺ I.                   Mục đích: Tạo nhanh 1 lần phiếu thanh toán bằng nhiều HTTT, theo...

MODULE LƯU LỊCH SỬ TÍT MÃ HÀNG

Đăng bởi: month

LƯU LỊCH SỬ TÍT MÃ HÀNG 1.      Mục đích: Trên hóa đơn bán lẻ sẽ lưu lịch sử tít mã hàng, tít mã nào ghi ngay lịch sử đã tít mã đó, user được cấp quyền mới...

MODULE QUẢN LÝ ẢNH SẢN PHẨM

Đăng bởi: month

 MODULE QUẢN LÝ ẢNH SẢN PHẨM 1.      Mục đích: Lưu trữ ảnh sản phẩm, có thể check lại hình ảnh khi nhập hàng/xuất bán để xác nhận đúng mã sản phẩm nhâp/ bán hay...

TÍCH HỢP CÂN ĐIỆN TỬ VÀO PHẦN MỀM BÁN HÀNG

Đăng bởi: lyntp

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP PHẦN MỀM VÀ CÂN ĐIỆN TỬ I.                   Mục đích Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft cho phép tích hợp với cân...

Hướng dẫn sử dụng chức năng Quản lý khuyến mãi V2

Đăng bởi: quyht

click for full size HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI V2 1.     Các loại chương trình khuyến mãi sẽ hỗ trợ trong V2: Chương trình khuyến mã V2 hỗ trợ các loại khuyến mãi theo số tiền, %, tặng hàng theo đơn...

QUẢN LÝ TÍCH XU KHTT

Đăng bởi: quyht

MODULE TÍCH XU KHTTT 1.      Mục đích Áp dụng tại các hệ thống siêu thị để tri ân khách hàng, kích thích khách hàng quay lại...

GHI NHẬN LỊCH SỬ THAY ĐỔI SERIAL/IMEI BẢO HÀNH SỬA CHỮA

Đăng bởi: quyht

TÀI LIỆU MODULE GHI NHẬN LỊCH SỬ THAY ĐỔI SERIAL/IMEI BẢO HÀNH SỬA CHỮA 1.     Mục đích Hỗ trợ lưu lại lịch sử thay đổi Serial/Imei Bảo hành sửa chữa (BHSC) để người dùng tra cứu lại lịch sử đổi trả Serial/Iimei BHCS....

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC (TASKS MANAGER)

Đăng bởi: lyntp

QUẢN Lý Tasks ------------------------------------------ Hiện nay, việc tổ chức, quản lý luồng công việc nội bộ trong các doanh nghiệp làm sao cho hiệu quả đang là bài toán làm nhiều nhà lãnh đạo phải "đau đầu"....