Menu

Phần mềm

Phần mềm quản lý

Phần mềm hỗ trợ khác

 TitleDescription
Ultraviewer - điều khiển màn hình từ xaUltraviewer - điều khiển màn hình từ xa
WinrarWinrar
CRforVS_13_0Hỗ trợ xem và in trên phần mềm HTsoftBizman phiên bản 4.1
HTsoft BizMan File WinRarHTsoft BizMan Download File WinRar
Crystal_Report 11Crystal_Report 11- hỗ trợ sửa mẫu in trên phần mềm HTsoft
Hướng dẫn cài đặt htsoft onlineHướng dẫn cài đặt và cấu hình htsoft online.
IDM 6.05Internet download manager 6.05
HTsoft MobilityHTsoft Mobility Android Version
WindowsInstaller-x86WindowsInstaller 3.1(Hỗ trợ setup DotNet framework 2.0 trong trường hợp Win XP chưa có sẵn chương trình này)
NetFx20SP1Dotnet Framework 2.0 SP1
CRRedist2005_x86Phần mềm Crystal Report hỗ trợ xem báo cáo trên phần mềm HTsoft Bizman phiên bản 3.1
DotNetFx40_Client_x86Fix lỗi HTsoft treo Win 32
DotNetFx40_Client_x86_x64Fix lỗi HTsoft treo win x64
SQLServer2005_SSMSEEBộ cài giao diện quản lý SQL Server 2005 cho Win 32 và 64bit(Không setup được trên win 8)
SQLEXPR_2005_SP2Bộ cài SQL Express 2005 SP2 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, dùng tốt cho Win XP SP2 và Win Server 2003
SQLEXPR_2005_SP3Bộ cài SQL Express 2005 SP3 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, chỉ cài đặt trên Win XP SP3 hoặc mới hơn.
SQLEXPR_2005_ADV_SP4Bộ cài SQL Express 2005 SP4 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, chỉ cài đặt trên Win XP SP3 hoặc mới hơn.
DotNetFx40_Full_x86_x64Dotnet Framework 4.0 full
Wic_x86_enuCài đặt file này trước khi cài .NET Framework 4 Client Profile trên Win 32bit
Wic_x64_enuCài đặt file này trước khi cài đặt Microsoft .NET Framework 4 Client Profile trên Win 64bit