Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi admin

Nhập công nợ phải thu đầu kỳ bằng cách nào khi dùng phần mềm htsoft?

Tôi mới mua phần mềm quản lý htsoft BizMan. Tôi tìm hiểu qua và chưa biết cách nhập số dư công nợ phải thu. Anh chị nào biết xin chỉ dùm nhé. Thanks và hậu tạ sau!... ( 7/28/2022 4:45:59 PM - Trả lời: 15)