Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi badao

Sửa Tên Truy Nhập trong Quản lý user

Tôi mới download và cài đặt dùng thử phần mềm quản lý bán hàng HTsoft gói BizMan. Tôi thấy chức năng Quản lý user trong phần mềm không sửa được tên truy nhập của từng user, gây bất tiện cho các user. HTsoft có thay đổi để cho phép sửa được không? Nếu được thì phải làm như thế nào? Cám ơn!... ( 5/15/2015 10:24:54 AM - Trả lời: 1)