Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi dangvietcuong

Thông tin kết nối khi đăng nhập phần mềm

Khi khởi động để đăng nhập vào phần mềm, có phần "chi tiết đăng nhập" - show ra các thông tin kết nối. Tôi chưa hiểu các thông tin ở đây lắm, Anh Chị HTsoft có thể giới thiệu qua về các thông tin đó không? Tôi đang tò mò muốn biết và cũng đang tìm hiểu một số phần mềm quản lý bán hàng để đưa vào sử... ( 4/24/2015 12:08:23 PM - Trả lời: 1)