Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi hoathaoanh

Tính giá bán và quản lý giá

Em đang tìm hiểu phần mềm HTsoft, chức năng tính giá bán và quản lý giá khá trừu tượng và chắc có điểm tương đồng. Anh Chị HTsoft có thể giúp Em hiểu rõ hơn điểm giống và khác nhau giữa 2 chức năng này không?... ( 5/3/2015 12:54:36 PM - Trả lời: 1)