Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi lyntp2

Hướng dẫn chức năng phân tích mua hàng

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH MUA HÀNG I.                    Mục... ( 4/16/2015 1:23:53 PM - Trả lời: 3)

Hướng dẫn quy trình quản lý mã hàng theo size số màu sắc

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ MÃ HÀNG NHIỀU SIZE SỐ - MÀU SẮC   1.  Mục đích: Chức năng quản lý 1 mã hàng có nhiều Size Số-Màu sắc giúp nhân viên nhập kho, in barcode, chuyển kho, xuất bán theo từng size số và màu sắc... ( 12/4/2014 3:44:07 PM - Trả lời: 1)

Hướng dẫn sử dụng chức năng mã hàng hỗ trợ đa mã vạch

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MÃ HÀNG HỖ TRỢ ĐA MÃ VẠCH 1.Mục đích - Chức năng này cho phép tạo ra nhiều mã vạch cho cùng một mã hàng. 2. Phân quyền. Để sử dụng được chức năng này, nhóm user cần được... ( 5/12/2016 9:51:40 AM - Trả lời: 3)

Làm quen với phần mềm HTsoft

LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HTSOFT BIZMAN Để làm quen và sử dụng phần mềm bán hàng HTsoft cần thực hiện theo các bước sau: Đăng nhập vào phần mềm(user demo: htsoft, pass: 1) 1. Khai báo cấu hình 1.1.Khai báo nhóm hàng, ... ( 12/14/2017 11:22:44 AM - Trả lời: 40)

Nguyên tắc tự động sinh mã trong phần mềm quản lý kho, quản lý bán hàng, quản trị kinh doanh HTsoft

1. Nguyên tắc tự động sinh mã Hệ thống tự động sinh mã cho các nhóm hàng(chỉ xét mã ngắn) và mặt hàng theo nguyên tắc (Rule) mà người dùng định nghĩa(chỉ định nghĩa 1 mẫu duy nhất cho toàn bộ hệ thống, các mã... ( 10/10/2015 3:10:02 PM - Trả lời: 16)

Hướng dẫn trả lại hàng cho nhà cung cấp đối trừ công nợ với phiếu nhập

Hướng dẫn Trả lại hàng cho nhà cung cấp muốn cấn trừ thanh toán với phiếu nhập kho. Trong trường hợp trả lại hàng cho nhà cung cấp mà ta muốn đối trừ tổng giá trị của hàng trả lại với số tiền mà ta còn đang nợ nhà cung cấp. Ta thực hiện như sau: Bước... ( 4/2/2015 9:32:45 AM - Trả lời: 1)

HTsoft BizMan Không chỉ là công cụ ghi chép, báo cáo mà còn là công cụ tư vấn, định hướng và hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý!

"Không chỉ là công cụ ghi chép, báo cáo mà còn là công cụ tư vấn, định hướng và hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý!" Phần mềm HTsoft cung cấp rất nhiều các báo cáo phù hợp với mọi nhu cầu thông... ( 10/16/2019 7:58:27 PM - Trả lời: 2)

Trao đổi thông tin bằng chức năng tin nhắn trên phần mềm quản trị kinh doanh Htsoft

1.      Chức năng. -       Module này cho phép gửi thông báo nhanh đến 1,2,… hoặc toàn bộ các users trong hệ thống, có thể gửi tin nhắn kèm theo lý do cụ thể để người nhận biết loại tin nhắn một cách nhanh chóng. Người nhận có thể lập tức reply (trả lời) lại hoặc forward... ( 3/16/2015 9:09:10 AM - Trả lời: 3)

Các ký hiệu và bảng phím tắt sử dụng trong phần mềm

1.      Tổ hợp phím Control + Phím Ctrl + N(Ctrl + Insert): Thêm mới một bản ghi (nhân viên, khách hàng, hóa đơn,…)                (Tương đương với chọn nút  ) Ctrl + E: Sửa một... ( 3/29/2015 11:28:37 AM - Trả lời: 16)

Giới thiệu về HTsoft BizMan

Head office: Chức năng Tổng hợp mọi thông tin kinh doanh từ các Chi nhánh: trao đổi dữ liệu với tất cả các các hệ thống con Tổ chức và Cấu hình các danh mục của hệ thống: phân loại hàng hóa, dịch vụ, nhà cung cấp Chuyển hàng hóa bán đến các Chi nhánh, các Kho Quản lý các chính sách giá và phân loại hàng... ( 3/14/2015 11:20:20 AM - Trả lời: 11)