Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi thuongptn

Hướng dẫn chức năng chỉ định kho, chi nhánh xem báo cáo

Hướng dẫn chức năng chỉ định kho, chi nhánh xem báo cáo 1.    Mục đích Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft cho phép người quản trị ngoài việc phân quyền cho user được phép xem báo cáo trên các kho có... ( 2/13/2016 1:54:11 PM - Trả lời: 1)

Hướng dẫn chức năng quản lý lô date

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  LÔ, DATE Mục đích: Chức năng quản lý lô, date (hạn sử dụng) dùng để quản lý mặt hàng theo lô, và theo dõi hạn sử dụng tương ứng của mặt hàng trong kho theo lô đó.... ( 1/23/2016 5:24:19 PM - Trả lời: 0)

Hướng dẫn báo cáo hết hàng theo ngưỡng

Báo cáo hết hàng theo ngưỡng 1.    Mục đích Chức năng này cho phép khai báo số lượng tồn tối thiểu của mặt hàng để khi lượng hàng tồn kho thấp hơn hoặc bằng ngưỡng này thì sẽ được báo cáo trong báo cáo hết... ( 1/23/2016 2:10:01 PM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn chức năng treo hàng sau khi duyệt SO

Hướng dẫn chức năng treo hàng sau khi duyệt SO 1.    Mục đích Chức năng này cho phép treo hàng sau khi duyệt phiếu đơn đặt hàng(SO) để đảm bảo đủ hàng để xuất hàng cho khách hàng. Sau này trên... ( 1/17/2016 1:37:39 PM - Trả lời: 0)

Hướng dẫn chức năng khóa dữ liệu đến ngày

CHỨC NĂNG KHÓA DỮ LIỆU ĐẾN NGÀY Mục đích: Chức năng khóa dữ liệu đến ngày dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm) giúp khóa không cho tất cả các user thao tác thêm/sửa/xóa bất cứ chứng từ nào trước ngày đã set. Hướng dẫn sử... ( 1/10/2016 3:57:53 PM - Trả lời: 20)

Hướng dẫn chức năng quản lý khuyến mãi theo combo

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI THEO COMBO Mục đích: Thiết lập và quản lý được chương trình khuyến mãi bán hàng theo combo: mua n hàng tặng m hàng, mua 1 hàng tặng n hàng,… Chức năng này... ( 1/9/2016 1:33:38 PM - Trả lời: 1)

Hướng dẫn import nhập tồn đầu công nợ phải thu tồn đầu công nợ phải trả

IMPORT TỒN ĐẦU CÔNG NỢ PHẢI THU, TỒN ĐẦU CÔNG NỢ PHẢI TRẢ 1. Mục đích: Chức năng này cho phép import nhanh tồn đầu công nợ phải thu với khách hàng và tồn đầu công nợ phải trả đối với nhà cung cấp, thông thường chức... ( 1/8/2016 10:05:02 AM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn chức năng đính kèm file trên phiếu

Hướng dẫn chức năng đính kèm file trên phiếu 1.    Mục đích: Chức năng này cho phép attach 1 hay nhiều file vào 1 phiếu  trên phần mềm nhằm quản lý các file hợp đồng, báo giá, ảnh,… đi... ( 1/7/2016 9:08:05 AM - Trả lời: 3)

Hướng dẫn chức năng giới hạn công nợ khách hàng nhà cung cấp

GIỚI HẠN CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP Mục đích: Chức năng này cho phép cấu hình giới hạn công nợ khách hàng nhà cung cấp, giúp quản lý đưa ra được quyết định có tiếp tục giao dịch với... ( 1/2/2016 5:03:08 PM - Trả lời: 2)

Mô tả báo cáo công nợ phải thu phải trả đa chi nhánh

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ ĐA CHI NHÁNH Mục đích: Báo cáo công nợ phải thu, phải trả đa chi nhánh giúp người quản lý có thể hạch toán được  tổng công nợ của mỗi khách hàng/... ( 1/2/2016 4:40:57 PM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn chức năng gửi tin nhắn HTsoft MassSMS.NET

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GỬI TIN NHẮN HTsoft MassSMS.NET Mục đích: Ứng dụng này có thể chạy độc lập hoặc tích hợp với phần mềm bán hàng để thực hiện nhắn tin sms qua USB3G nhằm thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng. VD: Gửi tin nhắn theo định kỳ: tin nhắn khuyến mãi,... ( 1/2/2016 4:28:21 PM - Trả lời: 9)

Hướng dẫn thêm tiền tố hậu tố và nhân bản mã hàng

THÊM TIỀN TỐ HOẶC HẬU TỐ VÀ NHÂN BẢN MÃ HÀNG KHI THỰC HIỆN NHẬP MẶT HÀNG TỪ EXCEL Chức năng:   Chức năng này cho phép khai báo thêm nhanh mã hàng có tiền tố hoặc hậu tố và nhân bản mã... ( 12/31/2013 2:24:35 PM - Trả lời: 0)

Hướng dẫn tạo account xem báo cáo trên mobile/web

Hướng dẫn tạo account xem báo cáo trên mobile/web Sau khi đăng nhập vào phần mềm bán hàng HTsoft BizMan, vào menu Hệ thống/ Quản lý user và làm theo hướng dẫn các bước như trong hình: B1: Tạo user và khai báo account trên phần mềm... ( 12/27/2013 2:17:27 PM - Trả lời: 2)

Bảo mật login phần mềm bán hàng HTsoft

BẢO MẬT LOGIN Chức năng này cho phép bảo mật user login vào hệ thống phần mềm bán hàng HTsoftBizMan, user khi được cấu hình các thông tin này sẽ cần phải đăng nhập đúng theo các thông số xác thực thì mới... ( 12/23/2013 8:58:52 AM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn quy trình quản lý voucher tặng và voucher bán

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH QUẢN LÝ VOUCHER TẶNG VÀ VOUCHER BÁN 1.  Mục đích: Quản lý chính xác số lượng voucher xuất tặng, voucher bán cho khách hàng, voucher đã được khách hàng sử dụng và lợi nhuận. Đặc... ( 12/11/2013 4:55:48 PM - Trả lời: 3)

Chức năng mặc định chỉ chọn nhân viên thuộc chi nhánh hiện hành khi nhập xuất

HƯỚNG DẪN CÁCH CẤU HÌNH MẶC ĐỊNH CHỈ CHỌN NHÂN VIÊN THUỘC CHI NHÁNH HIỆN HÀNH KHI NHẬP XUẤT Mục đích: Để thực hiện chọn nhanh nhân viên, tránh nhầm lẫn khi chọn nhân viên trên phiếu nhập xuất. Cấu hình:... ( 12/5/2013 2:29:14 PM - Trả lời: 2)

Chức năng tự đồng điền nhân viên quản lý khách hàng trên phiếu xuất bán

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TỰ ĐỘNG ĐIỀN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG KHI CHỌN KHÁCH HÀNG TRÊN PHIẾU XUẤT Mục đích: Chức năng này cho phép khai báo nhân viên quản lý khách hàng và khi thực hiện phiếu xuất... ( 12/5/2013 2:20:05 PM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn chức năng thu tiền khác chi nhánh

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG THU TIỀN KHÁC CHI NHÁNH 1.      Vai trò: Chức năng này cho phép đăng nhập vào 1 chi nhánh mà có thể thu tiền khách hàng tại nhiều chi nhánh khác, thường áp dụng công ty đa chi nhánh và chi nhánh chính thu... ( 11/18/2022 1:53:40 PM - Trả lời: 0)

Mô tả báo cáo chuyển kho nội bộ

BÁO CÁO CHUYỂN KHO NỘI BỘ Báo cáo chuyển kho nội bộ liệt kê chi tiết toàn bộ các phiếu chuyển kho: kho nhập, kho xuất, đơn giá, thành tiền,user xuất, user xác nhận, đã xác nhận hay chưa… ... ( 11/25/2013 2:06:02 PM - Trả lời: 2)

Mô tả báo cáo sổ kho có imei

Báo cáo sổ kho có IMEI  Sổ kho có imei báo cáo toàn bộ số lượng Tồn đầu – Nhập(Phiếu nhập kho) – Nhập trả(Hàng bán lại hàng) - Nhập nội bộ(Chuyển kho nội bộ) - Xuất nội bộ(Chuyển kho nội bộ)- Xuất(Hóa đơn... ( 11/22/2013 3:36:31 PM - Trả lời: 0)

Mô tả báo cáo sổ kho bao gồm số lượng và giá trị

Sổ kho bao gồm số lượng và giá trị Thống kê sổ kho theo số lượng và giá trị tồn của hàng hóa trong kho theo từng ca làm việc hoặc trong khoảng thời gian chi tiết theo từng kho từng chi nhánh. -       Vào... ( 11/22/2013 3:29:07 PM - Trả lời: 4)

Mô tả báo cáo công nợ phải thu phải trả đến ngày

Công nợ phải thu phải trả đến ngày Thống kê công nợ phải thu phải trả trong từng chi nhánh, của công ty đến một ngày nhất định để quản lý. -       Vào menu Add_ins --> BC_TK --> Công nợ... ( 11/22/2013 3:25:03 PM - Trả lời: 2)

Mô tả báo cáo lợi nhuận ròng

BÁO CÁO LỢI NHUẬN RÒNG Báo cáo lợi nhuận ròng giúp báo cáo lợi nhuận chính xác cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian. Các phiếu tác động đến: hóa đơn bán buôn, hóa đơn bán... ( 11/21/2013 4:50:38 PM - Trả lời: 2)

Mô tả báo cáo phân tích tồn kho

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỒN KHO Báo cáo phân tích được giá trị chính xác của hàng hóa tồn kho, số lượng tồn đến một ngày bất kỳ. User phải thuộc nhóm user có quyền báo cáo... ( 11/20/2013 2:01:29 PM - Trả lời: 3)

Mô tả báo cáo lịch sử mua bán

BÁO CÁO LỊCH SỬ MUA BÁN Báo cáo này đặc biệt quan trọng đối với các công ty bán sỉ. Nó cho phép xem nhanh toàn bộ quá trình giao dịch với 1 khách hàng/nhà cung cấp(Tồn đầu, Nhập,... ( 11/18/2013 2:16:57 PM - Trả lời: 2)

Mô tả báo cáo đối chiếu công nợ

BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ Module này thường áp dụng tại các công ty bán sỉ. Nó cho phép tổng hợp báo cáo rất nhanh toàn bộ quá trình giao dịch với 1 khách hàng chỉ bằng 1 cú nhấp chuột và in... ( 11/18/2013 2:09:03 PM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn sử dụng chức năng cây nhóm hàng ảo

Cây nhóm hàng ảo 1.1             Chức năng. Để hỗ trợ cho việc trích lọc các thông tin theo các ngành hàng, mặt hàng thuận lợi và đáp  ứng... ( 11/13/2013 10:07:04 AM - Trả lời: 2)

Các chế độ ưu tiên khuyến mãi giữa chương trình khách hàng thân thiết và trong quản lý khuyến mãi

THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN KHUYẾN MÃI GIỮA QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MÃI Mục đích: Phần mềm quản lý bán hàng BizMan.NET cho phép cấu hình tùy chọn thứ tự ưu... ( 9/17/2016 3:28:15 PM - Trả lời: 2)

Báo cáo lợi nhuận ròng

BÁO CÁO LỢI NHUẬN RÒNG Báo cáo lợi nhuận ròng giúp báo cáo lợi nhuận chính xác cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian. Các phiếu tác động đến: hóa đơn bán buôn, hóa đơn bán... ( 9/6/2016 2:16:14 PM - Trả lời: 1)

Hướng dẫn chức năng chuyển kho Imei

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHUYỂN KHO IMEI Mục đích: Chức năng này cho phép khi lập Phiếu chuyển kho có thể chuyển kèm theo cả IMEI. Khi đó, hệ thống sẽ quản lý chính xác IMEI đang nằm tại kho nào. Phân quyền: User thuộc nhóm user có quyền BC32:... ( 8/26/2016 3:32:35 PM - Trả lời: 3)

Hướng dẫn chức năng quản lý giá theo nhóm khách hàng

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG  Mục đích: Chức năng này cho phép: Thiết lập giá bán cho từng nhóm đối tượng khách hàng. Khách hàng thuộc nhóm khách... ( 8/26/2016 1:21:22 PM - Trả lời: 2)

Cấu hình sửa dữ liệu n ngày trong quá khứ

CHỨC NĂNG CẤU HÌNH SỬA DỮ LIỆU “N” NGÀY TRONG QUÁ KHỨ Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng tự phân quyền cho nhóm user được phép sửa liệu n ngày trong quá khứ, có thể sửa số ngày này chỉ bằng 1 thao... ( 11/25/2013 3:35:51 PM - Trả lời: 2)

Báo cáo lợi nhuận theo nhân viên

BÁO CÁO LỢI NHUẬN THEO NHÂN VIÊN Mục đích: Quản lý lợi nhuận gộp theo nhân viên căn cứ trên hóa đơn xuất bán, hàng bán trả lại theo khoảng thời gian tìm kiếm, dựa vào báo cáo này... ( 8/26/2016 10:22:09 AM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn quy trình cấn trừ phiếu đặt cọc trên hóa đơn bán hàng

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐẶT CỌC TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG ( 8/26/2016 9:04:03 AM - Trả lời: 1)

Mô tả chức năng báo cáo công nợ phải thu theo nhân viên

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU THEO NHÂN VIÊN Mục đích: Quản lý được toàn bộ công nợ của khách hàng theo nhân viên thực hiện phiếu hoặc nhân viên quản lý khách hàng, căn cứ vào... ( 8/20/2016 9:05:18 AM - Trả lời: 3)

Hướng dẫn sử dụng phiếu chuyển tiền

PHIẾU CHUYỂN TIỀN Chức năng: -         Là module quản lý toàn bộ các phiếu chuyển tiền qua lại trong cùng một chi nhánh hoặc giữa các chi nhánh khác nhau trong hệ thống. Quy định nghiệp... ( 7/5/2023 4:23:59 PM - Trả lời: 5)

Bản mô tả báo cáo theo dõi công nợ

BẢN MÔ TẢ BÁO CÁO THEO DÕI CÔNG NỢ Báo cáo theo dõi công nợ dùng để quản lý, theo dõi công nợ Khách hàng và Nhà cung cấp một cách chi tiết nhất thông qua liệt kê tất cả... ( 8/16/2016 4:45:38 PM - Trả lời: 3)

Hướng dẫn cách chuyển 1 mã hàng sang nhóm khác

Để chuyển 1 mã hàng từ nhóm này sang nhóm khác bạn thực hiện theo các bước như sau: -  1. Đăng nhập vào phần mềm , vào Cấu hình/Mặt hàng, form sau hiển thị: 2. Tìm đến Nhóm hàng/Mã hàng tương ứng mà... ( 4/3/2016 11:55:19 AM - Trả lời: 6)

Hướng dẫn quy trình quản lý hoa hồng theo nhóm nhân viên

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOA HỒNG THEO NHÓM NHÂN VIÊN 1.    1. Mục đích: Thiết lập phần trăm hoa hồng của nhân viên khi bán mặt hàng theo từng nhóm nhân viên. 2.     2. Cấu... ( 1/5/2016 9:40:58 AM - Trả lời: 7)

Hướng dẫn sử dụng chức năng Tin nhắn

1.      Chức năng. -       Module này cho phép gửi thông báo nhanh đến 1,2,… hoặc toàn bộ các users trong hệ thống, có thể gửi tin nhắn kèm theo lý do cụ thể để... ( 11/1/2015 9:40:56 AM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn sử dụng chức năng nhập kho IMEI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NHẬP KHO IMEI Chức năng: Cho phép nhập kho imei cho tất cả các phiếu nhập kho mặt hàng có imei mà chưa nhập imei, chức năng này giúp cho người sử dụng biết được các phiếu nhập kho đã thực hiện nhập kho imei... ( 10/18/2015 1:22:53 PM - Trả lời: 3)

Quy trình bán hàng 3 bước trên HTsoft BizMan

QUY TRÌNH BÁN HÀNG 3 BƯỚC TRÊN HTSOFT BizMan Bước 1: Nhân viên Salesman thực hiện đơn đặt hàng (SO) trên mobile/ipad Nhân viên Salesman đăng nhập vào địa chỉ iBizMan.htsoft.vn để tiến hành lập Đơn đặt hàng... ( 10/17/2015 10:48:56 AM - Trả lời: 6)

Hướng dẫn sử dụng chức năng in VAT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG IN VAT Chức năng: Cho phép người dùng tùy chỉnh thông tin in hóa đơn VAT tương ứng với phôi mẫu VAT của doanh nghiệp mình, việc xuất hóa đơn VAT trở nên dễ dàng thuật tiện chỉ cần 1 click chuột. Hướng dẫn sử dụng: Trên hóa đơn... ( 10/4/2015 3:30:23 PM - Trả lời: 5)

Hướng dẫn lập phiếu thu phiếu chi

1.      Lập Phiếu chi. Chọn menu Quỹ & Ngân hàng --> Phiếu chi Xuất hiện form Phiếu chi:  Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ các phiếu chi trong tháng. Bạn có thể chọn lại thời gian để xem toàn... ( 9/12/2015 1:40:33 PM - Trả lời: 15)

Hướng dẫn sử dụng chức năng chuyển kho

1.      Quy trình chuyển kho Chức năng: -       Chuyển kho giữa các kho trong cùng 1 chi nhánh công... ( 9/1/2015 9:28:43 AM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn sử dụng chức năng in mã vạch

1.      Chức năng -       Module này sẽ giúp các công ty là nhà sản xuất, hoặc các công ty kinh doanh theo mô hình bán lẻ siêu thị nhanh... ( 5/8/2016 8:48:02 AM - Trả lời: 25)

Hướng dẫn sử dụng chức năng Bảo hành sửa chữa

1.      Giới thiệu quy trình. Mô tả module quản lý bảo hành sửa chữa (BHSC)  gồm có 3 quy trình sau: §  Nhận hàng BHSC và BHSC tại chỗ(tại chi nhánh/ nơi nhận... ( 9/9/2022 10:25:16 AM - Trả lời: 8)

Chức năng Kiểm tra dữ liệu (Cross_Check)

Tính năng giúp kiểm tra chéo các dữ liệu trong hệ thống tìm ra những thông tin thiếu hoặc không đúng chuẩn. 1.      Nhập, bán thiếu serial/imei. ü  Kiểm tra dữ liệu trong hệ thống phát hiện sai xót trong quá trình... ( 8/25/2015 10:58:01 AM - Trả lời: 3)

Hướng dẫn sử dụng chức năng Quản lý khuyến mãi

Cho phép thiết lập và quản lý chương trình khuyến mãi, phần mềm cho phép lập khuyến mãi theo các  yêu cầu như sau: -       Khuyến mãi bằng tiền/ giảm giá/ chiết... ( 8/24/2015 11:02:36 AM - Trả lời: 6)

Hướng dẫn sử dụng chức năng Quản lý doanh số

1.      Chức năng -          Lập kế hoạch áp doanh số cho khách hàng, theo dõi tiến độ thực hiện và đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch đặt ra, từ đó có cơ sở định mức chiết khấu, thanh toán thưởng cho khách hàng. Có biểu đồ chart và bar minh... ( 8/23/2015 9:29:45 AM - Trả lời: 1)