Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi tmt

Tìm mặt hàng bỏ tích theo dõi trên thẻ kho chi tiết

Hi ad. Mình muốn tìm lịch sử 1 mặt hàng đã bỏ tích theo dõi trên thẻ kho chi tiết nhưng copy paste mã hàng vào bị báo lỗi 'Chưa chọn mặt hàng'. Có cách nào để mình không cần... ( 10/5/2020 2:39:33 PM - Trả lời: 109)