Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi vuongthanh

Cập nhật giá nhập và giá bán mới

Công ty tôi mới dùng phần mềm quản lý bán hàng BizMan.Net được hơn một tháng, giá bán buôn bán lẻ được nhập từ khi thêm vào danh sách mặt hàng mới trong cấu hình. Do thị trường thay đổi, nên giá bán thay đổi liên tục. Mỗi lần thay đổi giá bán có phải vào danh mục mặt hàng để thay đổi không? Tôi... ( 5/26/2015 9:46:09 AM - Trả lời: 2)