HTsoft có thể cung cấp thông tin về giá các gói phần mềm, bao gồm những module nào. hoặc có bảng so sánh giữ các gói phần mềm. Bảng giá nâng cấp các module để khách hàng tham khảo được không ạ laugh