MODULE NHẬN DIỆN VÀ BẢO MẬT THẺ KHTT DẠNG THẺ BARCODE HOẶC THẺ TỪ

Mục đích:

- Sử dụng việc quản lý thẻ KHTT ở mức bảo mật cao để nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như tránh thất thoát cho doanh nghiệp, không để kẽ hở cho nhân viên lợi dụng thu lợi cá nhân. Và việc bắt buộc sử dụng thẻ KHTT để được chiết khấu sẽ làm tăng giá trị và tầm quan trọng của thẻ cứng KHTT đã in cho khách hàng.

-  Khi khách hàng đăng ký  thẻ KHTT hệ thống sẽ hỗ trợ tích điểm dựa trên mã khách hàng. Khi khách hàng đạt đủ số điểm tích lũy, hệ thống sẽ tự động tăng hạng thẻ của khách theo thể lệ mà công ty đã đề ra. Nhưng hệ thống sẽ không chiết khấu dựa trên mã khách hàng như trước  mà sẽ chỉ chấp nhận chiết khấu theo thẻ KHTT nếu khách hàng mang thẻ KHTT đến và dùng thẻ để tít trực tiếp qua đầu đọc mã vạch khi thanh toán.

Phân quyền

-          Nhân viên thu ngân cần được phân quyền HT41 - “Phải tìm khách hàng bằng máy tít mã vạch

 

Cấu hình thông tin thiết bị nhận dạng thẻ KHTT (máy tít mã vạch)

-          Vào menu Hệ thống à Quản lý user à kích đúp vào một user và Chọn tab Other để khai báo thông tin thiết bị


-          Kích vào dấu 3 chấm, hệ thống sẽ hiển thj ra một form để nhận dạng thiết bị. Lúc này dung thiết bị đầu đọc mã vạch nhấn tít thông tin bất kỳ, hệ thống sẽ tự động nhận dạng thiết bị đó. Sau đó nhấn Ok để xác nhận.


-          Nhấn Ghi để lưu lại thông tin thiết bị theo user.


Chú ý: Cùng là máy tít mã vạch những mỗi thiết bị sẽ có ID khác nhau, vì thể việc cấu hình thông tin này sẽ gắn chính xác thiết bị mã vạch với user sử dụng. Và user chỉ được sử dụng được thiết bị được khai báo này để để tít mã thẻ KHTT.


Hướng dẫn sử dụng

-    Trên hóa đơn bán lẻ, để cho phép khách hàng được hưởng chiết khấu khi thanh toán nhân viên thu ngân cần tít thẻ KTTT như sau:

-  Kích vào nút “Thẻ KHTT” hoặc tên hạng thẻ của khách hàng đã chọn.


- Hệ thống sẽ hiển thị lên một form cho phép nhân viên tít mã thẻ KHTT ( Tại ô này hệ thống chỉ nhận mã thông qua máy tít mã vạch không phép gõ mã bằng tay hay bất kỳ hình thức nhập nào khác).

-  Sau khi tít thẻ KHTT xong hệ thống sẽ tự động đóng form trên và hiển thị thông tin khách hàng thân thiết và mờ toàn bộ phần thông tin này không cho phép sửa lại thông tin.

-          Khi nhấn thanh toán thì hệ thống sẽ tự động chiết khấu theo hạng thẻ của khách hàng. Có thể tùy chọn cho phép hiển thị thông báo xác nhận lại mức chiết khấu hoặc tự động chiết khấu luôn mà không cần xác nhận.

 

-          Sau khi ghi lại phiếu hệ thống sẽ mặc định quay trở lại về mặc định Khách lẻ hoặc xóa trống thông tin khách hàng.

Chú ý:  Nếu nhân viên thu ngân chọn khách hàng bằng các cách thông thường mà không thông qua bước tít mã thẻ KHTT thì  khách hàng chỉ được tích lũy điểm vào mã của mình mà không được chiết khấu theo hạng thẻ.