Khi chạy bizman mà bị lỗi has stop working thì cần làm theo các bước sau
Bước 1: Vào ktra event viewer, nếu thấy có lỗi như sau, thì chuyển sang sửa lỗi theo bước 2

Bước 2: Vào add or remove trong control panel để xóa Dot Net Framework 4.5 hoặc 4.0, nếu có cả 2 thì xóa hết.

Bước 3: Chạy lại bộ setup của phần mềm HTsoft để nó tự setup lại đúng Dot Net Framework 4.0, hoặc vào setup từ thư mục này set up  thì sẽ nhanh hơn

Bước 4: Chạy lại bizman để test xem OK chưa => DONE