QUY TRÌNH QUẢN LÝ HÀNG ĐI KÝ GỬI TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG HTSOFT BIZMAN

 

1.      Mục đích

Quản lý hàng đi ký gửi, thống kê được số lượng đã gửi, xuất bán cho khách hàng và số lượng còn lại hàng ký gửi để theo dõi công nợ và tính hoa hồng cho đối tác.

2.      Phân quyền

User cần được phân quyền: Kho hang, Khach hang, Chuyen kho noi bo, Bao cao ban hang, Bao cao ton kho theo NCC.

3.      Hướng dẫn

Bước 1: Khai báo thông tin ban đầu

·        Tạo thêm một kho ký gửi để theo dõi hàng ký gửi.

Truy cập Cấu hình- >Kho hàng. Thêm mới Kho hàng


Sau khi khai báo kho, phân quyền cho các user được làm việc trên kho ký gửi.

Truy cập Hệ thống- Quản lý user -> Sửa user


·        Khai báo khách hàng(đơn vị nhận ký gửi hàng)

Truy cập Cấu hình ->Khách hàng và nhà cung cấp để thêm mới khách hàng


Bước 2. Thao tác ký gửi hàng

Khi ký gửi hàng, Truy cập Chuyển kho-> Nhập-Xuất kho nội bộ để lập phiếu chuyển hàng sang kho ký gửi.

Trên phiếu chuyển kho lưu ý chọn KH nhận ký gửi, kho nhận là kho ký gửi, chọn lô date hàng hóa chuyển đi nếu có quản lý lô date.


-         Cuối kỳ, kho ký gửi sẽ báo về số lượng hàng đã xuất bán được, khi đó ta tiến hành tạo phiếu xuất bán và thu tiền (nếu có)

Truy cập hóa đơn bán lẻ(hoặc hóa đơn bán buôn) để xuất hàng, chọn khách hàng là đơn vị nhận ký gửi hàng


Trên giao diện bán lẻ, nhấn Thu tiền nếu muốn thanh toán ngay hoặc chọn Ghi để hệ thống ghi nhận công nợ

Bước 3. Xem báo cáo

·        Báo cáo bán hàng

Truy cập Bán hàng-> BC-TK-> Báo cáo bán hàng, chọn kho ký gửi để xem doanh số hàng bán ký gửi.

 

Có thể pivot theo KH để so sánh nhanh doanh số giữa các nhà ký gửi

 

·        Báo cáo tồn kho

Truy cập Báo cáo -> Báo cáo Thống kê-> Báo cáo tồn kho theo NCC. Chọn một hoặc nhiều KH ký gửi muốn xem báo cáo, Kiểu báo cáo là Nhà cung cấp ký gửi.