CHỨC NĂNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG CÓ THỂ SỬA TRÊN COMBO

       I.            Mục đích

Trong một số lĩnh vực kinh doanh ví dụ như thực phẩm sạch, công ty có thể quy định sẵn giá cho một combo bao gồm một số mặt hàng với số lượng nhất định. Tuy nhiên khi đóng combo thực tế, khối lượng của mặt hàng có thể bị sai lệch so với combo mẫu do có sản phẩm size to, size nhỏ. Vì vậy, chức năng này cho phép quy định giới hạn số lượng có thể sửa để số tiền chênh lệch lên không quá một số phần trăm giá trị của combo để hỗ trợ công tác thanh toán và kiểm soát tồn.

    II.            Hướng dẫn sử dụng

Khi tít mã hàng combo, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các thành phần trong combo. Các thành phần này sẽ được đánh dấu màu vàng để phân biệt với các mặt hàng không nằm trong combo. Nhấn vào biểu tượng Change Qty hoặc Ctrl+F7 để sửa số lượng các mặt hàng trong combo

 

 

Sau khi chọn sửa số lượng, phần mềm sẽ hiển thị form điều chỉnh số lượng xuất

Điền số lượng xuất thực tế trên ô SL thực xuất

Hệ thống sẽ giữ nguyên đơn giá và thành tiền. Giá trị thành tiền chênh lệch từ số lượng thực xuất so với số lượng ban đầu của combo được tính ra số tiền chiết khấu.

Nếu tổng tiền chiết khấu <= (Thành tiền combo*% quy định được phép điều chỉnh) thì hệ thống cho phép nhấn Đồng ý để áp dụng.

Nếu tổng tiền chiết khấu > (Thành tiền combo*% quy định được phép điều chỉnh) thì hệ thống sẽ thông báo không được phép chiết khấu vượt giới hạn cho phép