HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG TRÊN MÀN HÌNH POS  

1.      Mục đích

Tạo phiếu bán hàng, có thể tít mã vạch mặt hàng để thanh toán cho khách hàng

2.      Phân quyền và khai báo

-          User được làm việc trên màn hình POS cần được phân quyền: "Hóa đơn bán lẻ POS"

-          Nếu user chỉ được làm việc trên màn hình POS thì cần được phân quyền: "Chỉ hiển thị màn hình POS"

-          User lập hóa đơn POS cần được khai báo mã nhân viên (trong Cấu hình-->Nhân viên) trùng mã user đăng nhập

3.      Hướng dẫn sử dụng

Truy cập POS theo đường dẫn: Bán hàng-> Hóa đơn POS

(1): Khu vực tít mã hàng/ tìm mã hàng: mặc định khi thêm POS con trỏ chuột sẽ để ở vị trí này để tiện cho việc tít mã hàng. Có thể dùng phím tắt F12 để chuyển con trỏ chuột về đây. Nút :để ra toàn bộ danh sách mặt hàng

Trường hợp mã vạch mờ, rách không tít được, user có thể click mở bàn phím ở mục (6) để gõ tìm kiếm mặt hàng.

(2): Khu vực tít/ tìm khách hàng: Hệ thống hỗ trợ tít thông tin theo mã khách hàng/ Di động. Có thể kết hợp click mở bàn phím ở mục (6) để gõ tìm khách hàng trường hợp công ty không phát hành thẻ khách hàng mà tích điểm dựa vào thông tin số điện thoại KH.

(3): Chọn kho: Hệ thống thường sẽ mặc định 1 kho mà user thu ngân được phân quyền, nhưng TH thu ngân được phân quyền làm việc nhiều hơn 1 kho và có bán hàng trên 2 kho thì sẽ kích vào để chọn kho xuất.

(4): Khu vực các phím chức năng

- Đóng POS: Đóng POS đang mở

- Thêm POS: Thêm màn hình POS thanh toán khác. Thường Thêm POS khi đang thanh toán cho 1 khách hàng nhưng khách đi lấy thêm đồ hoặc lý do nào đó mã hoãn chưa hoàn tất được giao dịch và user mở POS mới thanh toán cho người tiếp theo, tránh việc khách hàng phải chờ đợi

- Chốt ca: Thu ngân click để lập phiếu chốt tiền khi hết ca làm việc

- Sửa SL: Bình thường khi tít mã hàng số lượng sẽ tự tăng số lượng 1 sau mỗi lần tít, tuy nhiên, trường hợp sản phẩm khách hàng mua nhiều, user muốn đánh lại số lượng thì sau khi tít 1 mã vạch, nhấn nút hệ thống hiển thị ra bảng Thay đổi số lượng như sau:

Điền lại số lượng vào ô Giá trị mới sau đó nhấn Đồng ý.

Trường hợp con trỏ chuột đang ở dòng hàng khác, chạm vào dòng muốn sửa sau đó nhấn Sửa SL

-          Sửa giá/ Sửa chiết khấu: Thao tác tương tự với Sửa SL và thực hiện được khi user được phân quyền Duoc sua gia khi ban/ Duoc sua chiet khau khi ban.

-          Xóa: Chọn chức năng này khi muốn xóa một dòng hàng

-          Xóa all: Chọn chức năng này khi muốn xóa all mặt hàng đã tít trên POS

-          KHTT: TH hệ thống có tích điềm, tại ô này sẽ hiển thị hạng thẻ hiện hành của khách hàng này. Click chọn khi muốn check các thông tin như: Tổng tích lũy, Lịch sửa mua hàng hay các thông tin khác của KH

-          Thanh toán: Chạm khi muốn thanh toán kết thúc đơn hàng. Khi chọn, hệ thống sẽ bật lên form như sau:

(5) : Khu vực điền số tiền thanh toán:

- User có thể chọn Thanh toán như mục (4) để điền số tiền và Ghi hóa đơn.

Ngoài ra, có thể sang khu vực (5) chạm bàn phím số trên khu vực đó để điền số tiền khách đưa, sau đó nhấn Ghi và in để lưu và in ra hóa đơn cho khách hàng hoặc Ghi để lưu lại kết thúc giao dịch.

(6): Nút đóng/mở bàn phím: Chạm 1 lần để mở bàn phím và chạm lại lần nữa để đóng bàn phím