HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA VNPAY TRÊN

PHẦN MỀM BÁN HÀNG HTSOFT & MOBILE

1.      Phân quyền

-          Để có thể cấu hình VNPAY thêm quyền: “Cấu hình tài khoản kết nối VNPAY

2.      Cấu hình thông tin kết nối

2.1. Cấu hình kết nối

-           Vào Add_in -> Chức năng khác -> Cấu hình tài khoản chung> Cấu hình tài khoản VNPAY

-          Chọn Tải dữ liệu, điền đầy đủ các thông tin -> Ghi lại

2.2. Cấu hình hình thức thanh toán

-          Vào Cấu hình -> Hình thức thanh toán -> Thêm hình thức thanh toán là VNPAY

-          Tích chọn Thuộc loại thanh toán qua QRCodeĐơn vị TTVNPAY

-          Chọn mã hàng chiết khấu, tỉ lệ chiết khấu nếu có chiết khấu khi thanh toán qua VNPAY

3.      Thao tác sử dụng

-          Khi tạo HĐBH  xong chọn hình thức thanh toán là VNPAY, nhấn Thu tiền (End)

-          Chọn Ghi và In phiếu.

-            Mã QRcode hiển thị, dùng ứng dụng của ngân hàng quét mã


*** Hướng dẫn sử dụng khi thanh toán qua ứng dụng của ngân hàng trên điện thoại.

-          Mở ứng dụng, tìm đến mục Quét mã QR

-          Quét mã QR, đơn hàng sẽ hiển thị

-          Khách hàng kiểm tra lại số tiền cần thanh toán, Nhấn Thanh toán

-          Hệ thống yêu cầu Xác thực giao dịch -> Chọn Tiếp tục

-          Gõ mã OTP được gửi về điện thoại nhấn Tiếp tục

->Giao dịch hoàn tất
-          Sau khi Thanh toán qua ứng dụng xong, thu ngân chọn Check vào tạo phiếu thanh toán (F10) để kiểm tra giao dịch đã hoàn tất trên HTSOFT hay chưa.

-          TH hoàn tất hệ thống sẽ thông báo: