HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI V2

1.     Các loại chương trình khuyến mãi sẽ hỗ trợ trong V2:

Chương trình khuyến mã V2 hỗ trợ các loại khuyến mãi theo số tiền, %, tặng hàng theo đơn hàng, nhóm hàng, chi tiết từng mã hàng. Điều kiện áp dụng giới hạn được theo giờ vàng, ngày vàng, theo nhóm khách hàng, theo hạng thẻ, theo chi nhánh, theo các mức doanh số hoặc số lượng.

Các chương trình KM đang đáp ứng:

v  KM đơn hàng

-          KM đơn hàng: Mua đơn hàng trên 1 triệu được tặng 1 quà tặng lựa chọn trong 2 mặt hàng A hoặc B

-          KM đơn hàng: Đơn hàng trên 2 tr được chiết khấu 10%

-          KM đơn hàng: Đơn hàng trên 5 tr được chiết khấu 100k

-          Đơn hàng trên 2 triệu được tặng 1 mặt hàng A, từ 2-5 tr ck 100k, từ 5tr -10tr ck 200k, trên 10tr ck 500k

-          KM đơn hàng: Đơn hàng có doanh số từ 1 đến 2 triệu được tặng mặt hàng A. từ 2-4 triệu được tặng mặt hàng B. Từ 4 tr trở lên được tặng mặt hàng C

-          KM đơn hàng: Đơn hàng có doanh số từ 1-2 triệu được chiết khấu 10%, từ 2-4 triệu được chiết khấu 100k, từ 4 triệu trở lên được tặng mã C và chiết khấu thêm 15%

-          KM đơn hàng: Khách hàng cứ đến mua hàng sẽ được tặng mã A

-          .......

v  KM nhóm hàng

-          KM nhóm hàng: Mua 10 mã bất kỳ trong nhóm hàng A đều được tặng thêm 1 mã hàng B

-          KM nhóm hàng: Mua 10 mã bất kỳ trong nhóm hàng A đều được tặng thêm 1 mã hàng B (có tính bước nhảy)

-          KM nhóm hàng: Mua 10 mã bất kỳ trong nhóm hàng A đều được tặng thêm 1 trong 2 mã hàng B hoặc C

-          Mua 10 sản phẩm bất kỳ của nhóm A đạt doanh số 1 triệu được tặng 100k + 1 trong 2 sản phẩm B hoặc C

-          KM nhóm hàng: Mua 5 mã bất kỳ trong nhóm A thì được tặng 1 mã B (Có thể tính bước nhảy mua 10 thì được tặng 2 mã B ...)

-          KM nhóm hàng: Mua 2 mã bất kỳ trong nhóm A thì được ck 100K (Có thể tính bước nhảy mua 4 thì được ck 200k, mua 6 mã được 300k ..)

-          KM nhóm hàng: Mua bất kỳ mặt hàng nào trong nhóm A đều được chiết khấu 10k

-          KM nhóm hàng: Mua bất kỳ mặt hàng nào trong nhóm A đều được chiết khấu 10%

-          KM nhóm hàng: Mua bất kỳ mặt hàng nào trong nhóm hàng A đều được chiết khấu 5% và tặng thêm 1 mã hàng B

-          KM nhóm hàng: Đồng giá nhóm hàng A là 50k

-          ........

v  KM mặt hàng

-          KM mặt hàng: Mua mã hàng A có SL >= 10 thì được mua với giá khuyến mãi là 100k/1 SP

-          KM mặt hàng: Cứ mua 2 mã hàng A thì được tặng 1 quà B ( Có thể tính bước nhảy mua 4 mã được tặng 2 quà B ...)

-          KM mặt hàng: Mua mã hàng A có DS từ 2tr đến 5tr thì được ck 100K, từ 5 đến 10tr thì ck 200k

-          KM mặt hàng: Cứ mua 2 mã hàng A thì được khuyến mãi 5k ( mua 4 tặng 10k)

-          KM mặt hàng: Mua mã hàng A có DS>1tr thì được tặng quà A hoặc B

-          KM mặt hàng: Mua mã hàng A được tặng thêm 1 mã B

-          ......

Các chương trình KM theo đơn hàng, nhóm hàng, mặt hàng có thể đi kèm theo các điều kiện áp dụng về thời gian (chi tiết theo từng giờ, từng ngày, từng thứ trong tuần), chi nhánh, nhóm khách hàng, hạng thẻ khách hàng, cho áp dụng đồng thời với nhiều chương trình khác hay không.

2.     Hướng dẫn thiết lập

Bước 1: Truy cập menu

Add-ins là Quản lý khuyến mãi V2

Bước 2: From danh sách các chương trình khuyến mãi đang áp dụng theo chi nhánh và tất cả các chương trình khuyến mãi

-          Mặc định hệ thống sẽ tự hiển thị danh sách các chương trình khuyến mãi đang được áp dụng tại chi nhánh hiện hành.

-          Để xem toàn bộ các chương trình khuyến mãi bạn tích vào nút “Hiển thị tất cả các chương trình KM” và chọn khoảng thời gian tạo chương trình KM để xem danh sách

Bước 3: Thêm mới chương trình: Kích nút Thêm để thêm chương trình khuyến mãi

Giao diện thêm/sửa CTKM

Để khai báo 1 chương trình KM cần khai báo thông tin trên 2 tab. Thứ nhất là tab “thông tin chương trình” và thứ 2 là tab thông tin chi tiết. Tùy theo loại chương trình trong tab thông tin chương trình mình chọn là gì hệ thống sẽ sinh ra 1 tab thông tin chi tiết tương ứng.

Bước 4: Nhập thông tin chung của chương trình khuyến mãi

-          Chọn loại chương trình khuyến mãi và nhập các thông tin của chương trình khuyến mãi

-          Loại chương trình khuyến mãi:

o   Khuyến mãi theo mặt hàng: hỗ trợ thiết lập CTKM ch tiết cho từng mặt hàng theo giá khuyến mãi, chiết khấu % hoặc số tiền, tặng hàng theo doanh số hoặc số lượng từng mã hàng.

o   Khuyến mãi theo đơn hàng: hỗ trợ thiết lập KM chung cho đơn hàng theo giá khuyến mãi, chiết khấu % hoặc số tiền, tặng hàng , có thể thiết lập KM theo điều kiện đơn hàng đạt các mức doanh số.

o   Khuyến mãi theo nhóm hàng: đặt khuyến mãi theo giá khuyến mãi, chiết khấu % hoặc số tiền, tặng hàng  theo cả nhóm hàng.

 

-          Áp dụng đồng thời cùng các chương trình khác: Nếu tích vào thì chương trình khuyến mãi này được phép áp dụng đồng thời với các chương trình khác. Nếu không tích thì khách hàng sẽ chỉ được phép lựa chọn khuyến mãi của chương trình này hoặc chương trình khác.

-          Hủy/dừng chương trình; Tích vào để hủy hoặc dừng chương trình bất cứ lúc nào.

Bước 5: Chọn khoảng thời gian áp dụng khuyến mãi

-          “Chỉ áp dụng trong khoảng thời gian” :  tích vào nút  hệ thống cho phép bạn chọn ngày bắt đầu KM và ngày kết thúc chương trình KM. Ta có thể thiết lập đến giờ phút giây bắt đầu và kết thúc. Nếu không tích thì mặc định chương trình này luôn luôn có hiệu lực không bị giới hạn bởi thời gian.

-          “Chỉ áp dụng trong khung giờ”” :  tích vào nút  hệ thống cho phép bạn chọn giờ bắt đầu KM và giờ kết thúc chương trình KM. Nếu không tích thì chương trình không bị giới hạn theo giờ. 

-          “Chỉ áp dụng cho ngày trong tuần” : tích vào nút  hệ thống cho phép bạn chọn các ngày trong tuần áp dụng khuyến mãi. Nếu không tích thì chương trình không bị giới hạn. 

Chú ý: Việc giới hạn theo  ngày ,giờ, tuần  này có thể áp dụng cùng lúc lồng nhau. Ví dụ dùng để khai báo khuyến mãi giờ vàng từ 11h đến 12  của tất cả các ngày thứ 7 và chủ nhật  trong tháng 5.

 

Bước 6: Chọn điều kiện đơn hàng được áp dụng khuyến mãi

-          Áp dụng cho: Hóa đơn bán buôn/ hóa đơn bán lẻ/ đơn đặt hàng. Chương trình KM muốn áp dụng cho phiếu nào thì tích chọn vào loại phiếu tương ứng.

-          Tổng giá trị đơn hàng >=n : Đặt bằng 0 để không giới hạn giá trị đơn hàng. Nếu nhập giá trị n thì tất cả nhưng đơn hàng có tổng giá trị >=n mới được áp dụng khuyến mãi.

-          Số lượng đơn hàng được áp dụng n: Đặt bằng 0 nếu không giới hạn số lượng đơn hàng áp dụng. nếu nhập giá trị n thì tính trên toàn hệ thống chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho n đơn hàng đầu tiên.

Bước 7: Chọn điều kiện các đối tượng được áp dụng khuyến mãi

-          “Chỉ áp dụng cho các hạng thẻ”:  Tích vào những hạng thẻ KHTT được áp dụng CTKM. Nếu không tích mặc định là tất cả các hạng thẻ đều được hưởng KM này.

-          “Chỉ áp dụng cho các nhóm khách hàng”: Tích vào những nhóm khách hàng được áp dụng CTKM. Nếu không tích mặc định là tất cả các nhóm đều được hưởng KM này.

“Chỉ áp dụng cho các chi nhánh”: Tích vào những chi nhánh được áp dụng CTKM. Nếu không tích mặc định là tất cả các các chi nhánh đều được hưởng KM này.  

Bước 8: Thiết lập chi tiết khuyến mãi

1.      Khuyến mãi đơn  hàng

Ví dụ:  Đơn hàng từ 1,2 triệu trở lên sẽ được lựa chọn 1 trong 2 quà tặng là 1 túi táo 6 quả KM hoặc 0,5 KG Nho rụng KM

-          Ta nhập điều kiện tổng giá trị đơn hàng được áp dụng:

-          Sang tab khuyến mãi theo đơn hàng: ta chọn 2 mặt hàng khuyến mãi và nhập số lượng quà tặng lựa chọn là 1.Nếu là khyến mãi ta để giá khuyến mãi là 0.

-          Ghi lại để hoàn tất và kích hoạt chương trình khuyến mãi

2.      Khuyến mãi theo từng mã hàng

Ví dụ : Khi mua 3kg táo Juliet trở lên khách hàng sẽ được mua với giá 249k/1kg

-          Chọn tab “Khuyến mãi theo mặt hàng”

-          Chọn mã hàng khuyến mãi (Táo juliet)

-          Nhập số lượng mua để đạt khuyến mãi vào ô “Từ SL”,  ô “Đến SL” đặt bằng 0 để không xác định ngưỡng giới hạn.

-          Nhập giá khuyến mãi khi mua >3kg vào ô “Giá khuyến mãi”.

 

-          Ghi lại để hoàn tất và kích hoạt áp dụng chương trình khuyến mãi

3.      Khuyến mãi theo nhóm hàng

Ví dụ:  Khi mua 4 sản phẩm bất kì của nhóm hàng thời trang sẽ được tặng 1 áo sơ mi. Tương tự mua 8 sản phẩm thì tặng 2 áo sơ mi

-          Loại chương trình: Khuyến mại theo nhóm hàng

-          Tab: Khuyến mãi theo nhóm hàng: chọn nhóm hàng khuyến mãi là nhóm thời trang

-          Nhập số lượng được áp dụng chương trình khuyến mãi vào ô : “Từ SL” “Đến SL”. Để bằng 0 nếu ko giới hạn ngưỡng trên.

-          Trường hợp có tính bước nhảy (mua 2 tặng 1, mua 4 tặng 2, ….) tích chọn vào ô “ Tính theo bước nhảy”

-          Số lượng quà tặng : điền thông tin số lượng quà tặng và khai báo mặt hàng tặng tại đây.

Ghi lại để hoàn tất việc khai báo chương trình khuyến mãi này.

Bước 9: Thu ngân kiểm tra và lựa chọn khuyến mãi

-          Ví dụ 1: Khi khách hàng mua trên 3Kg táo juliet

-          Khi thu tiền hệ thống sẽ thông báo có chương trình khuyến mãi. Thu ngân sẽ tích chọn và nhấn đồng ý để áp dụng chương trình khuyến mãi như sau:

-          Sau khi đồng ý thì đơn giá khuyến mãi sẽ được cập nhật lại dòng hàng. Thu ngân ghi phiếu và thanh toán như bình thường.

-          Ví dụ 2:  Chiết khấu cho đơn hàng trên 1,2 triệu

-          Khi thu tiền hệ thống sẽ thông báo có chương trình khuyến mãi. Thu ngân sẽ tích chọn lựa chọn 1 trong 2 mã quà tặng khuyến mãi và nhấn đồng ý để áp dụng chương trình khuyến mãi như sau:

-          Sau khi nhấn đồng ý thì quà khuyến mãi thu ngân vừa chọn sẽ được thêm và chi tiết dòng hàng. Thu ngân thực hiện ghi và thanh toán phiếu như bình thường.

Ví dụ 3: Do chương trình áp dụng đồng thời nên nếu đơn hàng mua Táo juliet có tổng giá trị > 1,2 triệu thì khách hàng sẽ được hưởng đồng thời cả hai chương trình khuyến mãi.

Khi thanh toán hệ thống sẽ thông báo đơn hàng được hưởng 2 chương trình khuyến mãi. Thu ngân sẽ được phép chọn cả hai chương trình khuyến mãi như sau:

-          Khi nhấn đồng ý thì khuyến mãi sẽ được áp dụng. Giá của táo Juliet thay đổi và được thêm 1 dòng hàng khuyến mãi như sau:

-          Thu ngân sẽ xác nhận và ghi phiếu và thanh toán như bình thường.

Ví dụ 4: mua 4 sản phẩm nhóm thời trang được tặng thêm 1 áo sơ mi có tính bước nhảy

Khi thu tiền hệ thống sẽ thông báo có chương trình khuyến mãi. Thu ngân sẽ tích chọn lựa chọn mặt hàng được khuyến mãi kèm theo.

Sau khi tích chọn mặt hàng được tặng, 1 dòng hàng khuyến mãi sẽ được sinh ra trên hóa đơn bán lẻ.

Trường hợp nếu số lượng mặt hàng khách mua là 8 số lượng quà khuyến mại sẽ nhảy lên là 2