Head office: Chức năng
 • Tổng hợp mọi thông tin kinh doanh từ các Chi nhánh: trao đổi dữ liệu với tất cả các các hệ thống con
 • Tổ chức và Cấu hình các danh mục của hệ thống: phân loại hàng hóa, dịch vụ, nhà cung cấp
 • Chuyển hàng hóa bán đến các Chi nhánh, các Kho
 • Quản lý các chính sách giá và phân loại hàng hóa
 • Quản lý ngày hết hạn sử dụng/ Bảo hành hàng hóa
 • Phân tích tài chính: cân đối thanh toán với Khách hàng và Nhà cung cấp
 • Đảm nhiệm các hoạt động tại Back-office: hệ thống ngăn cấm việc nhập dữ liệu sai ngày tháng.
 • Báo cáo: hệ thống có hơn 40 loại báo cáo trên nhiều góc nhìn quản lý.
Back Office: Chức năng
 • Tổ chức và cấu hình các danh mục của hệ thống: phân loại hàng hóa, gian hàng.
 • Trao đổi dữ liệu với Front-office.
 • Tự động xây dựng tài liệu dựa trên kết quả kinh doanh tại Front-office.
 • Thực hiện nghiệp vụ kế toán kho: tiếp nhận hàng hóa, hủy bỏ hàng hóa, từ chối hàng hóa, định giá lại hàng hóa, trả lại hàng cho nhà cung cấp, tồn kho hàng hóa.
 • Kế toán, giám sát, điều khiển và phân tích: xuất-nhập-tồn và luồng chuyển kho nội bộ.
 • Trao đổi dữ liệu với Head-office để đồng bộ thông tin trợ giúp, trao đổi kế toán và tài liệu hành chính quản trị.
Front Office: giải pháp kinh doanh chung
Chức năng:
 • Giao diện thân thiện và dễ dàng cho thu ngân
 • Hỗ trợ nhiều cách để tìm và thêm hàng hóa vào hóa đơn
 • Quà khuyến mãi sẽ được tự động thêm vào hóa đơn dựa trên từng mã hàng bán theo định nghĩa tại Back-office
 • Có thông tin/ cấu hình chi tiết của từng hàng hóa
 • Hỗ trợ nhiều mã vạch cho 1 mã hàng
 • Thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần trên một hóa đơn: quản lý tuổi nợ
 • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
 • Chiết khấu theo %, hoặc theo lượng tiền
 • Thẻ chiết khấu, hỗ trợ hệ thống thưởng chiết khấu dựa trên thẻ thông minh
 • Họat động đồng thời nhiều quầy thu ngân thông qua một máy chủ dữ liệu
Các báo cáo tiêu biểu:
 • Báo cáo bán hàng: báo cáo theo Chi nhánh, theo Kho, theo Nhân viên, theo thời gian (một ngày bất kỳ, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ). Nếu xem báo cáo trong 1 ngày thì có thể xem riêng từng ca trong ngày hoặc cả 2 ca.
 • Báo cáo Tổng hợp bán hàng: báo cáo theo ngày, khoảng thời gian về số lượng phiếu bán, doanh số, số tiền mặt thu được và số còn nợ ,… của 1 chi nhánh hoặc của toàn bộ công ty.
 • Lịch sử mua bán: Báo cáo phục vụ quản trị bán sỉ, báo này cho biết toàn bộ quá trình Mua, Bán, Thu, Chi, Trả lại hàng, Phần trăm thu hồi nợ của 1 khách hàng. Từ đó, nhà quản trị có thể ra quyết định xuất hoặc không xuất 1 đơn hàng cho khách.
 • Báo cáo thu chi chốt ca: toàn bộ các giao dịch liên quan đến tiền mặt diễn ra trong 1 ca. Cho phép lập báo cáo theo từng nhân viên thu ngân.
 • Bảng kê chi tiết nợ trả-nợ tồn của từng khách hàng: báo cáo theo ngày, tuần, tháng, năm, hoặc khoảng thời gian bất kỳ, có số tồn đầu kỳ và số nợ cuối kỳ.
 • Báo cáo khách hàng nợ đến hạn và quá hạn, tổng nợ, cho phép xem thêm dự báo nợ đến và quá hạn.
 • Báo cáo nợ nhà cung cấp đến hạn và quá hạn, tổng nợ, cho phép xem thêm dự báo nợ đến và quá hạn.
 • Báo cáo thu tiền khách hàng: tách hoặc gộp bán sỉ và bán lẻ.
 • Báo hàng tồn, hàng hết hạn sử dụng, tiền tồn trong hàng,…
 • Báo cáo sổ kho (dạng Pivote Table)  theo thời gian(từ ngày-đến ngày), nhóm hàng hóa, theo chi nhánh, theo kho,… hoặc toàn Doanh nghiệp với các chi tiết: Nhập-Nhập trả,Xuất-Xuất trả, Nhập nội bộ- Xuất nội bộ, Tồn cuối.
 • Báo cáo tăng trưởng doanh số: Biểu đồ thống kê tăng trưởng doanh số có số liệu và biểu đồ bar/ chart.
 • Báo cáo theo dõi hàng tồn (1-30, 31-60, 61-90, 91-120 ngày)
 • Báo cáo hết hàng, ngày hết hàng.
 • Báo các chi tiết hàng hóa(số serial/ mã…): chưa bán, đã bán, ngày bán…
 • Các báo cáo lợi nhuận, lãi-lỗ.
 • Báo cáo thu chi và sổ quỹ tiền mặt.
 • Báo cáo động: tạo báo cáo theo ý của riêng bạn.
 • .....