Tôi mới download và cài đặt dùng thử phần mềm quản lý bán hàng HTsoft gói BizMan. Tôi thấy chức năng Quản lý user trong phần mềm không sửa được tên truy nhập của từng user, gây bất tiện cho các user. HTsoft có thay đổi để cho phép sửa được không? Nếu được thì phải làm như thế nào?

Cám ơn!