Điều gì đảm bảo phần mềm của HTSoft là bảo mật và an toàn, không thể bị lộ thông tin các sản phẩm cá nhân của khách hàng ra ngoài.