Tôi đang dùng thử demo phần mềm quản lý bán hàng Sale Pro để quản lý bán hàng là các sản phẩm thời trang. Không biết HTsoft đã triển khai phần mềm cho đơn vị nào kinh doanh cùng lĩnh vực như của tôi mà thành công chưa??