HƯỚNG DẪN CHỌN MÁY IN MẶC ĐỊNH TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG HSOFT

Để đặt máy in mặc định, user có thể thao tác bằng một trong hai cách sau:

Cách 1:   Truy cập menu Cấu hình => Tùy chọn => tab Báo cáo, kích nút Máy in để chọn lại máy in

 


 

Danh sách máy in hiện ra, chọn lại máy in mặc định để in hóa đơn, chọn Print, sau đó Ghi lại


Cách 2: Truy cập Bán hàng => Hóa đơn bán lẻ => Làm nháp 1 hóa đơn bán lẻ, sau đó kích Thu tiền

Form tiền hiện ra, Click Chọn máy in


Chọn lại máy in ở tab Báo cáo như cách 1, sau đó nhấn Ghi để lưu thông tin